Nieuwe kaaimuren Kanaaldok B2 voor vervoer vloeibare CO2

Nieuws, Scheepvaart
Michiel Leen
Kanaaldok Lillobrug
Kanaaldok Lillobrug © Flows/ Den Antwerpenaar

Havenbedrijf Antwerpen schrijft een openbare aanbesteding uit voor een ontwerpstudie van nieuwe kaaimuren aan het Kanaaldok B2. In het najaar gaat de zoektocht van start naar concessionarissen die in dat gebied het CO2-project ‘Antwerp@C’ vormgeven.

Hoewel de begeleidende nota van de aanbesteding het heeft over een ‘ontwerpstudie voor nieuwe kaaimuren langs Kanaaldok B2 in het kader van Antwerp@C’, laat het Havenbedrijf weten dat de vernieuwing van de kaaimuren in het Kanaaldok B2 en het concretiseren van het project ‘Antwerp@C‘ (afvangen, opslaan en hergebruiken van CO²) twee aparte procedures behelst. Concreet: de zoektocht naar concessionarissen die het project in de zone rond het Kanaaldok vormgeven, start medio september met een aparte aanbesteding. 

30 meter landinwaarts

In het kader van het project dienen nieuwe kaaimuren gebouwd te worden voor het aanmeren van zee- en binnenschepen geschikt voor overslag en transport van vloeibare CO2. Om het doorgaande scheepvaartverkeer in Kanaaldok B2 niet te hinderen, wordt momenteel onderzocht om de nieuwe kaaimuur zo’n 30 meter landinwaarts te bouwen. Er dienen twee ligplaatsen te worden voorzien waarvan de ligplaats in de eerste fase een bodempeil van -6,83 m TAW (referentiehoogte) heeft en de ligplaats in fase 2 een bodempeil van -8,33 m TAW. Hierdoor kunnen schepen met een maximale diepgang van respectievelijk 9,5 en 11 meter, aanmeren ter hoogte van de nieuwe kaaimuren.

3D

Het Havenbedrijf zoekt een dienstverlener die niet alleen het ontwerpdossier vormgeeft, maar onder andere ook opmetingen uitvoert, waar nodig in 3D, en die de milieueffectenrapportage en opstelling van het vergunningsdossier voor zijn rekening neemt. Kandidaten kunnen zich melden voor 20 september 2021 om 14.00 uur. 

Eerder werd al een deel van de kaaimuren in de zone van het kanaaldok gerenoveerd door een consortium van aannemers: TM Artes Roegiers nv, Artes Depret nv, Aannemingsbedrijf Aertssen nv en Ghent Dredging nv.

Michiel Leen