Regeling voor havenarbeiders tijdens vaccinatiemoment

Nieuws, Scheepvaart
Bart Timperman
Havenarbeid in Antwerpen
Havenarbeid in Antwerpen © Bart Timperman

In Antwerpen, Zeebrugge en Gent zijn afspraken gemaakt voor de tijd die havenarbeiders nodig hebben om tegen COVID-19 gevaccineerd te worden. De wet bepaalt een algemeen recht op afwezigheid, maar de plaatselijke aanpak wordt apart geregeld.

De wet bepaalt dat er recht is op afwezigheid van het werk gedurende de tijd die nodig is voor de vaccinatie ter bescherming tegen het coronavirus. Toch moeten de havens apart bekijken hoe dit concreet wordt ingevuld.

Zeebrugge

De Centrale van Werkgevers Zeebrugge (Cewez) werkte in samenspraak met de werkgevers en de vakbonden een regeling voor alle havenarbeiders uit. Havenarbeiders -zowel op timetable als in de losse pool – die door hun vaccinatiecentrum uitgenodigd worden op een tijdstip gedurende een shift, krijgen het shiftloon doorbetaald.

In het geval dat op timetable een aanpassing van het werkschema niet mogelijk, kan de firma een halve MO-stempel (medisch onderzoek) geven. In het geval dat in de losse pool die dag geen shift gepresteerd kan worden, krijgt de havenarbeider een halve MO-stempel aangevuld met een halve werkloosheidsstempel. Niet onbelangrijk: in het geval van bijwerkingen als gevolg van de vaccinatie, geldt de ziekteregeling.

Gent

Peter Heyde, algemeen directeur vzw Centrale Betaalkassen der CEPG. “De situatie bij ons verschilt met Zeebrugge en Antwerpen, want in Gent maken alle havenarbeiders deel uit van de losse pool. Van zodra zij een uitnodiging tot vaccinatie krijgen, kunnen ze ons mailen en wordt er een halve dag klein verlet ingepland. Dezelfde regeling passen we ook toe bij een klassiek medisch onderzoek.”

Antwerpen

Bij de Antwerpse werkgeverskoepel Cepa erkent directeur Guy Vankrunkelsven dat de situatie complex is, omwille van de verschillen tussen vaste en losse havenmedewerkers. Cepa bezorgde alvast richtlijnen over de behandeling van eventuele afwezigheden door coronavaccinatie aan de aangesloten bedrijven. “Het uitgangspunt is dat, zoals in andere sectoren, de tijd die nodig is om gevaccineerd te worden, wordt doorbetaald. Medewerkers in vaste dienst overleggen best met hun werkgever”, zegt Vankrunkelsven. Bij twijfel over de te volgen voorwaarden kan Cepa gecontacteerd worden. 

Yannick De Spiegeleir, Roel Jacobus, Michiel Leen