Wallenius Wilhelmsen herschikt in drie strategische pijlers

Nieuws, Scheepvaart
Roel Jacobus
De 'Porgy' van Wallenius Wilhelmsen en de 'Asian Emperor' van Eukor in cold lay-up in Vetlefjorden (Noorwegen) in mei 2020
De ‘Porgy’ van Wallenius Wilhelmsen en de ‘Asian Emperor’ van Eukor in cold lay-up in Vetlefjorden (Noorwegen) in mei 2020 © Wallenius Wilhelmsen

Rorogroep Wallenius Wilhelmsen verloor in 2020 een kwart inkomsten en leed 0,25 miljard euro nettoverlies. Om de groep robuuster te maken, worden de afdelingen en dochterbedrijven herschikt in drie pijlers.

Het jaarverslag 2020 van de Noors-Zweedse rorogroep Wallenius Wilhelmsen werd gepresenteerd door waarnemend CEO Torbjørn M. Wist, de CFO die begin maart de afscheidnemende Craig Jasienski opvolgde. “Het jaar 2020 was bijzonder ambitieus gestart: met goede marktvooruitzichten en talrijke initiatieven om onze efficiëntie te verhogen. Hoewel de impact van de coronapandemie op de volumes pas vanaf het tweede kwartaal goed voelbaar werd, beslisten we al eind maart om in te grijpen. Dat was nodig om de gezondheid van de medewerkers te waarborgen, financieel voorzichtig te zijn voor de aandeelhouder, de operaties voor de klanten te garanderen en ons voor te bereiden op de periode na de pandemie.”

Kleinere vloot

Over de hele groep werden 32 initiatieven genomen. Daarvan was de opvallendste het inkrimpen van de vloot: vier schepen werden gesloopt, vijftien schepen werden aan de kant gelegd en een aantal chartercontracten werden niet verlengd. Van de schepen in cold lay-up in de Noorse fjorden (foto) en Aziatische baaien, werden er in 2021 al weer negen in dienst gebracht. Drie andere worden momenteel voorbereid en nog eens drie zullen vanaf de zomer opnieuw varen.

Kwart miljard euro nettoverlies

“Tegen mei 2020 was het vrachtvolume met de helft gedaald en werden duizenden medewerkers (van de 8.700 mensen in 30 landen, red.) economisch werkloos. Dankzij ieders inspanningen lukte het om de klanten te blijven bedienen”, zegt Wist.

Uiteindelijk daalde over het hele jaar de omzet met een kwart: van 3,32 miljard euro in 2019 naar 2,51 miljoen euro in 2020. Daarbij werd een nettoverlies van 0,25 miljard euro opgetekend. “Gaandeweg namen we maatregelen om onze cashpositie te beveiligen, zodat we in de toekomst niet in de problemen komen.”

Drie gecentraliseerde pijlers

“Halverwege het jaar waren we vertrouwd met de ‘crisismodus’ en konden we ook opnieuw werken aan de lopende aanpassingen van de markt, bijvoorbeeld hoe we het best omgaan met verschuivingen in de supplychains”, zegt Wist.

Daarbij werd de groepsstructuur strategisch hervormd. “Voor een betere afstemming met de klanten over de verschillende merken en operationele eenheden heen, werd het beheer gecentraliseerd in drie pijlers. Onze belangrijkste scheepvaartmerken Eukor, Wallenius Wilhelmsen Ocean en Armacup werden geconsolideerd tot één afdeling: ‘Shipping Services’. Al onze operaties aan land – met inbegrip van de haven- en terminaldiensten – onder de namen Keen, PACRO, PIRT, VSA en Wallenius Wilhelmsen Solutions, werden gebundeld tot ‘Logistics Services’. Ten derde rapporteren de activiteiten van ARC (rororederij met als referentieklant de Amerikaanse overheid, red.) voortaan als Government Services’.”

Roel Jacobus