Gemeente Knokke-Heist grijpt havenfusie aan voor klachten overlast

Nieuws, Scheepvaart
Roel Jacobus
Haven Zeebrugge paalt aan woonkern Knokke-Heist
Haven Zeebrugge paalt aan woonkern Knokke-Heist © Google Maps

De gemeente Knokke-Heist feliciteert de buren van Zeebrugge met de aankomende havenfusie maar vraagt tegelijk om meer aandacht voor de leefbaarheid. Er is sprake van toenemende klachten over geluidsoverlast, licht- en luchtvervuiling.

De haven van Zeebrugge reikt tot op de gemeentegrens met Knokke-Heist en dat mag u letterlijk nemen. De zogenaamde ‘baai’ van Heist wordt gevormd door de buitenzijde van de oostelijke strekdam, die drie kilometer in zee loopt. Op minder dan honderd meter van de trailers en containers aan het Brittanniadok, start de bewoonde zeedijk. In het achterland lopen de bewoning en landbouw parallel met de achterhaven.

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist schreef naar aanleiding van de havenfusie met Antwerpen een felicitatiebrief die tegelijk oproept om de hinder aan te pakken. “We krijgen een toenemend aantal klachten van inwoners, tweedeverblijvers en bezoekers over de haven van Zeebrugge, die zeven dagen op zeven, dag en nacht actief is. Het gaat om geluidsoverlast, licht- en luchtvervuiling. Dat heeft vooral een impact op de bevolking van de deelgemeenten Heist, Ramskapelle en Westkapelle.”

Structurele oplossingen

De gemeente dringt daarom bij het havenbestuur aan op een strikte naleving van de geluidsnormen. Er wordt ook gevraagd om de lichtpollutie in te perken, zodat uitsluitend de havenactiviteiten worden verlicht en niet de hele omgeving. Voor wat de luchtvervuiling door stationaire schepen betreft, vraagt het gemeentebestuur naar de concrete planning in verband met walstroom voor in de volledige haven.

De Knokke-Heistenaren vragen een proactief beleid. “Door de fusie met Antwerpen zal de economische activiteit nog meer toenemen en is het dus van belang dat de hinder drastisch wordt verminderd door structurele oplossingen.”

Groengordel Schipdonkkanaal

Het gemeentebestuur noemt ook het bewaren van de groengordel langs het Schipdonk- en Leopoldkanaal “een minimumvereiste om de inwoners enigszins af te schermen van een haven in volle expansie”.

Het college van burgemeester en schepenen is bereid tot een open dialoog. “We kijken uit naar het antwoord van MBZ. We zullen de informatie via de gemeentelijke communicatiekanalen delen en de bevolking hopelijk kunnen geruststellen dat de situatie in de nabije toekomst zal verbeteren.”

De redactie van Flows vroeg het havenbestuur van Zeebrugge om een reactie maar er wordt eerst gewerkt aan een officieel antwoord aan de gemeente Knokke-Heist.

Roel Jacobus