Nieuwe boten én nieuwe functie voor Antwerpse dokmeesters

Nieuws, Scheepvaart
Michiel Leen

Bij de inhuldiging van het nieuwe dienstengebouw (NOC) bij Kaai 602 kwam ook de aankondiging dat de dokmeesters in de Antwerpse haven eind 2020 twee nieuwe hybride vaartuigen ter beschikking krijgen. Die vaartuigen zijn deel van een ingrijpende hertekening van de handhavingsfuncties in de haven. Tot nu toe werden die uitgevoerd door dokmeesters, gevarengoedcontroleurs en ISPS-controleurs (International Ship and Port Facility Security). Bedoeling is om die drie profielen samen te brengen in één nieuwe functie: Port Authority Officer. 

“Daar waar de grootste risico’s zich voordoen, moeten wij aanwezig zijn”, zegt operationeel directeur Rob Smeets van het Havenbedrijf Antwerpen. “Bijvoorbeeld om bij het bunkeren te controleren of alles wel volgens de regels van de kunst verloopt. Zo kunnen we de risico’s in kaart brengen. Ook houden we een oogje in het zeil bij manoeuvres van grote schepen, om te vermijden dat kleinere schepen zich er toch nog tussen zouden wringen.”

Omwenteling 

Aan het hoofd van de hervormde dienst komt een Port Authority Supervisor, die ressorteert onder de havenkapitein, die de hoogste in rang blijft. De drie bestaande functiecategorieën omvormen tot een generieke functie, was niet eenvoudig. “We zijn de mensen volop aan het opleiden. Dit is een stevige omwenteling, nodig om op efficiënte wijze aan toezicht en handhaving te kunnen doen”, zegt Smeets. Vakbonden en medewerkers werden betrokken in het traject om mee vorm te geven aan de nieuwe functie. 

De transformatie moet rond zijn tegen eind 2020, wanneer de hybride vaartuigen worden opgeleverd. Sinds de inauguratie van het nieuwe NOC-gebouw zitten de drie diensten al bij elkaar. 

Michiel Leen