Goede economische score Zeebrugge in 2017 ondanks lagere trafiek

Nieuws, Scheepvaart
Jean-Louis Vandevoorde

De maritieme overslag bleef steken op 37,1 miljoen ton, nog iets minder dan in de twee voorafgaande jaren (2015 en 2016). Een lijnrecht verband is er niet, maar het weerspiegelde zich voor een deel wel in de economische cijfers die de Nationale Bank in haar jaarlijkse studie voor de kusthaven berekende.

Maritieme cluster koploper

De directe toegevoegde waarde die de Zeebrugse havenzone genereerde, ging nog in stijgende lijn tegenover 2016 en 2015. Ze nam met 3,2% toe en bedroeg in totaal 1,04 miljard euro. Dat was meteen een nieuw record.

Omdat Zeebrugge geen sterke industriële cluster heeft zoals Antwerpen en Gent, ligt dat cijfer in de kusthaven een pak lager dan bij de twee Vlaamse buurhavens. Een tweede gevolg is dat de maritieme cluster daar de grootste bijdrage in de toegevoegde waarde levert. In 2017 ging het om 596 miljoen euro en 57,4% van het totaal. Ze groeide voor minstens het vijfde jaar op rij.

Goederenbehandeling was daarin de belangrijkste sector, met een nieuwe stijging naar 247 miljoen.

De niet-maritieme cluster tekende voor 442 miljoen euro aan directe toegevoegde waarde. Een record was dat niet. In 2013 was aan die kant 455 miljoen opgetekend en in vroegere jaren klom dat cijfer nog hoger.

De indirecte toegevoegde waarde zakte na een zeer sterk 2016 van 865 naar 816 miljoen euro in 2017. De totale toegevoegde waarde knikte daarom licht omlaag van 1,87 naar 1,85 miljard euro. In beide gevallen gaat het om de twee hoogste scores ooit. 2017 was in dat opzicht een jaar van consolidatie.

Investeringen

Bij de investeringen is een vergelijkbaar beeld te zien: een lichte daling naar 303 miljoen na een zeer hoog cijfer (maar geen record) in 2016.

Maritieme en niet-maritieme cluster hielden elkaar in 2017 in evenwicht met elk bijna precies de helft van het totaal. Dat was te danken aan de uitstekende prestatie in de eerstgenoemde cluster, die een stijging boekte van 122 naar 151 miljoen euro.

De investeringen in de goederenbehandeling kwamen met 60 miljoen euro heel dicht in de buurt van die in de energiesector (65 miljoen). Fluxys en C.RO Ports waren de twee grootste individuele investeerders.

Meer maritieme jobs

De door de kusthaven gegenereerde tewerkstelling handhaafde zich boven de 20.000 voltijdse equivalenten (vte), waarvan bijna 9.690 vte direct (een honderdtal meer) en 10.380 vte indirect (zo’n 160 minder).

De maritieme cluster zorgde voor 6.260 rechtstreekse jobs, het hoogste aantal in minstens negen jaar. De havenwerkgeverscentrale Cewez is met het toenemend aantal havenarbeiders de grootste werkgever in de haven.

Jean-Louis Vandevoorde