Investeringen en toegevoegde waarde pieken in Vlaamse zeehavens

Ruim 17 miljard euro aan directe toegevoegde waarde, meer dan 4,5 miljard euro aan rechtstreekse investeringen en bijna 105.000 rechtstreekse jobs: de vier Vlaamse zeehavens blijven een stevig steentje bijdragen aan de Belgische economie.

De Nationale Bank van België stelde maandagavond in Antwerpen zijn jongste studie voor over het economisch belang van de zes Belgische havens (Antwerpen, Gent, Oostende, Zeebrugge, Brussel en Luik). De cijfers over 2017 maken nog eens duidelijk dat die zes een essentiële rol als economische locomotief blijven spelen.

Hoge scores

Samen waren die zes havens goed voor maar liefst 35,3 miljard euro aan toegevoegde waarde, waarvan 19,4 miljard euro directe toegevoegde waarde (+7,3%). Zij genereren bijna 254.800 jobs (uitgedrukt in voltijdse equivalenten of vte), waarvan 116.300 rechtstreekse jobs. Ruim 4,8 miljard euro aan directe investeringen maken het economisch plaatje compleet.

Zowel op het stuk van toegevoegde waarde als voor de investeringen gaat het om de hoogste cijfers sinds minstens 2012. De Nationale Bank spreekt zelf niet van records, maar in oudere rapporten zijn zeker al tot in 2009 geen hogere bedragen te vinden.

Voor de tewerkstelling geldt dat niet, maar ook daar is de trend positief. Na de terugval van de totale tewerkstelling (direct en indirect) naar 249.100 vte in 2014, was in 2017 voor het derde jaar op rij een stijging merkbaar. Voor de directe tewerkstelling gaat het om een tweede toename na het dalletje van 115.100 vte in 2015.

Vlaamse havens

Het leeuwendeel is voor elk van de drie parameters op naam te zetten van de Vlaamse zeehavens.. Met hun industrie lopen Antwerpen en Gent daar voorop.

Van de directe toegevoegde waarde brachten de vier Vlaamse havens in 2017 samen 17,4 miljard euro aan, zowat 1,3 miljard meer dan in 2016 en wellicht een absoluut record. Antwerpen klom van 10,8 naar 11,5 miljard, Gent van 3,9 naar 4,4 miljard euro. Ook Zeebrugge (1,0 miljard) en Oostende (528 miljoen euro) gingen erop vooruit.

Van de rechtstreekse jobs waren er 104.600 in de vier Vlaamse zeehavens te vinden. Ook dat is het beste cijfer in jaren. De directe tewerkstelling zat in de lift in Antwerpen (61.740 vte), Gent (28.260) en Zeebrugge (9.690). In Oostende (4.930) daalde ze licht.

De rechtstreekse investeringen in de vier Vlaamse zeehavens namen toe van 4,4 naar 5,3 miljard euro. Dat was uitsluitend te danken aan de forse stijging in Gent (van 543 naar 712 miljoen euro). In Antwerpen (3,4 miljard), Zeebrugge (303 miljoen) en Oostende (78 miljoen) was telkens sprake van een lichte daling.

Maritieme cluster

De industrie – chemie en metaalnijverheid op kop – trekt de cijfers mee omhoog en maakt dat de niet-maritieme cluster altijd zwaarder doorweegt in het eindresultaat.

Maar de maritieme cluster laat zich met 4,8 miljard euro aan directe toegevoegde waarde, 39.610 jobs en 1,9 miljard euro aan directe investeringen stevig gelden. Het zijn cijfers waarmee de maritieme sector het – in zijn geheel – stuk voor stuk beter doet dan afzonderlijke industriële sectoren zoals de chemie.

Binnen de maritieme cluster zelf speelt de goederenbehandeling altijd eerste viool, met 2,3 miljard euro aan directe toegevoegde waarde, 20.720 jobs en 908 miljoen euro aan investeringen.

Jean-Louis Vandevoorde