Vraag naar meer onderzoek over 'abnormale' stralingen in OBU's

De aantijgingen van het SDZ/SDI over schadelijke stralingen door de OBU’s lijken meer te worden dan een storm in een glas water. UPTR heeft de zaak ter harte genomen en zich gericht tot de administratie van 'Welzijn op het Werk'.

Het Syndicaat der Zelfstandigen heeft afgelopen vrijdag de resultaten vrijgegeven van de proeven die werden uitgevoerd door Teslabel naar mogelijke schadelijke elektromagnetische golven die door de OBU’s van Satellic zouden worden voortgebracht. Volgens het SDZ/SDI hebben die aangetoond dat de stralingsdetector om de vijf minuten in het rood sprong, wat wijst op abnormaal hoge elektromagnetische straling.

Het SDZ/SDI zal dan ook een wetenschappelijke analyse bestellen om wetenschappelijke waarnemingen te doen, die desgevallend voor een rechtbank gebruikt kunnen worden.

Wetenschappelijke analyse

Maar ook UPTR is op de kar gesprongen. De organisatie heeft de directie van de dienst ‘Welzijn op het Werk’ van de FOD van Werkgelegenheid gevraagd om een wetenschappelijke analyse over de eventuele toxiciteit voor de vrachtwagenchauffeurs die zouden voortkomen uit de elektromagnetische straling van de OBU in hun vrachtwagens.

Volgens UPTR beschikken de controlediensten van Welzijn op het Werk “over ruime bevoegdheden, die in eerste plaats bedoeld zijn om de gezondheid van werknemers te beschermen.”

Daarnaast heeft de organisatie de bonden (ABVV-BTB en ACV Transcom) ingelicht “over het feit dat de eerste testen zouden aantonen dat er toch mogelijk ‘abnormale’ stralingen zijn.”

UPTR heeft ook zelf nieuwe testen besteld door een wetenschappelijke instelling.

Volgens het SDZ/SDI zijn er al veel klachten van leden binnengekomen over duizeligheid, slaapstoornissen en braakneigingen sinds de installatie van de OBU’s in hun vrachtwagens.

Satellic van haar kant wees Flows erop dat de OBU’s uitvoerig werden getest – ook op stralingen – vooraleer ze goedgekeurd werden en dat ze EC-gecertificeerd zijn.