Voka schiet met scherp op Gents mobiliteitsbeleid

Gent neemt met zijn mobiliteitsaanpak “een onverantwoord risico” op economisch vlak. Dat zegt ondernemersorganisatie Voka in een vlijmscherpe kritiek op het circulatieplan en parkeerbeleid van de Arteveldestad.

Gent voerde op 3 april vorig jaar een ingrijpend circulatieplan in. Dat ging onder meer gepaard met een uitbreiding van het autoluw gebied in het centrum, een opsplitsing van de stad in aparte zones, veel strengere regels voor de belevering van winkels en kantoren in de binnenstad en de oprichting van het stadsdistributieplatform ‘Gent Levert’.

De Arteveldestad is “intussen een nationaal symbooldossier in het kader van stedelijke mobiliteit” geworden, zegt Voka.

Van zacht naar hard

Voka stond aanvankelijk niet volledig afkerig tegenover het plan, al vond het toen al dat het weinig rekening houdt “met de economische functie en met de noden van de werkende en ondernemende mens”. En ook toen al bleek uit een rondvraag dat zijn leden weinig heil zagen in de nieuwe mobiliteitsaanpak.

Bijna anderhalf jaar later is de toon veel scherper geworden en klinkt de kritiek een pak harder. De mobiliteitsaanpak die Gent hanteert, remt investeringen en werkgelegenheid af, schrijft gedelegeerd bestuurder Geert Moerman in een stellingname die Voka Oost-Vlaanderen deze morgen uitstuurde.

Economische impact

De claim van het stadsbestuur dat de economische effecten van het circulatieplan meevallen, vindt bij Moerman geen genade. “Stad Gent baseert zich op cijfers van detailhandel en horeca. Maar die sectoren maken minder dan 20% uit van de private tewerkstelling in Gent. Economie is in een stad als Gent zoveel meer.”

Die andere sectoren “waren nauwelijks een factor van belang bij het opstellen van het plan en nu ook niet bij het beoordelen van de economische impact hiervan”.

Zelf vindt Voka het veel te vroeg om verregaande uitspraken te doen. “Aangezien bedrijven op lange termijn investeringsbeslissingen nemen, kan niemand op dit moment met cijfers onderbouwen of Gent met het huidig beleid bedrijven ziet vertrekken en/of belangrijke investeringen mist. We kunnen enkel met zekerheid bevestigen dat ondernemingen klagen.”

Parkeerbeleid

Het circulatieplan op zich – “de manier waarop wagens in het stadscentrum kunnen bewegen” – raakt de (middel)grote bedrijven wel minder dan het parkeerbeleid dat daarmee samenhangt, onderstreept Voka nog. “Dat maakt het voor veel bedrijven met mobiele medewerkers onhaalbaar om vanuit Gent-Centrum te blijven werken”, klinkt het.

“Bovendien worden stringente parkeernormen opgelegd buiten het eigenlijke stadscentrum, wars van elke economische haalbaarheid”, voegt de organisatie daar aan toe. “Zo werd beslist dat in de Zuidrand bij nieuwe investeringen slechts één autostandplaats per zes medewerkers mag voorzien worden, ook in de buurt van autosnelwegen waar amper openbaar vervoer of andere voorzieningen zijn.”

Dat terwijl momenteel gemiddeld 75% van de werknemers bij gebrek aan alternatieven de auto gebruikt voor het woon-werkverkeer. Die verhouding van 1 op 6 doet Voka af als “niet realistisch” en risicovol. “Het remt bedrijven in hun ontwikkeling en schrikt nieuwe bedrijven af om voor Gent te kiezen. Dit schept geen ambitieus investeringsklimaat. Het is alsof men bedrijven liever afhoudt met onhaalbare regels.”

“Men legt eerst onhaalbare maatregelen op om dan naar alternatieven te zoeken, terwijl het natuurlijk omgekeerd hoort te zijn”, betreurt Moerman.

Onverantwoord en ongefundeerd

De conclusie kan tellen: “Investeren in Gent wordt in belangrijke mate bemoeilijkt door een circulatie- en parkeerbeleid dat geen rekening houdt met de vragen en verwachtingen vanuit het economisch veld. Ons inziens neemt de stad een onverantwoord en ongefundeerd risico met die stringente en onrealistische aanpak.”

Jean-Louis Vandevoorde