Tot zestig kilometer file aan grenzen met Oost-Europese landen

Hoewel goederen en chauffeurs nog vrij moeten kunnen verkeren in de EU, staan er toch lange rijen vrachtwagens aan de grenzen met verschillende Oost-Europese landen. Lidstaten moeten volgens de EU een constante bevoorrading waarborgen.

Negen EU-lidstaten heeft tot nu toe zijn grenzen gesloten voor buitenlanders als gevolg van het coronavirus. Het gaat om Tsjechië, Cyprus, Denemarken, Hongarije, Lithouwen, Letland, Polen, Slovakije en Spanje. Ook de buitengrenzen van de Schengenzone zijn dicht. Vooral aan de grenzen met Oost-Europese landen staan lange files. Dat is onder meer het geval tussen Duitsland en Polen, waar tot zestig kilometer file staat. Aan de Pools-Tsjechische grens in Cieszyn bedraagt de wachttijd twintig uur. Ook aan de grens tussen Polen en Litouwen is het aanschuiven.

Tussen Hongarije en Oostenrijk staat eveneens een file van dertig kilometer en ook aan de grens tussen Duitsland en Oostenrijk is het aanschuiven.

Versoepeling rij- en rusttijden

In verschillende Europese lidstaten worden de rij- en rusttijden versoepeld. In België is de versoepeling ondertussen verlengd tot eind maart. In Frankrijk zijn er momenteel geen beperkingen voor het goederenvervoer. De grens met België blijft open. In Spanje zijn alle rijverboden opgeheven tot en met 28 maart. Italië heeft momenteel geen beperkingen voor goederenvervoer en rijverboden op bepaalde wegen zijn tijdelijk opgeheven.

Ook in Duitsland hebben verschillende deelstaten het rijverbod voor vrachtwagens op zondag tijdelijk opgeschort voor vervoer van medische goederen en bepaalde voedingsmiddelen. Zoals reeds gemeld zijn er controles aan de grenzen met verschillende buurlanden zoals Polen, maar niet aan de Belgische grens.  

EU-richtlijnen

De Europese Commissie heeft naar aanleiding van het sluiten van de buitengrenzen van de Schengenzone een aantal richtlijnen uitgebracht. Wat het goederenvervoer betreft, stelt de Commissie dat controlemaatregelen de continuïteit van de toeleveringsketens niet mogen belemmeren. Beroepsmatige reizen ten behoeve van het goederen- en dienstenverkeer moeten mogelijk blijven. Dat geldt voor zowel vrachtwagenchauffeurs als voor treinmachinisten en piloten. Zij moeten vrij over de binnen- en buitengrenzen kunnen reizen.

Koen Heinen