Proefproject rond e-CMR in België start op 1 mei

De FOD Mobiliteit start op 1 mei 2016 met een proefproject voor het gebruik van een e-CMR in het nationaal wegvervoer als alternatief voor de papieren vrachtbrief. Het KB met de voorwaarden voor het project, dat drie jaar zal duren, is verschenen.

Het project kadert in de administratieve vereenvoudiging in België en de inspanningen van de FOD Mobiliteit en Vervoer inzake e-government. De digitalisering van de vrachtbrief laat immers de automatische codering en overdracht van informatie toe.

“Een tijdsbesparing dus voor alle belanghebbenden in de sector van het goederenvervoer over de weg. Sterker nog, deze ontwikkeling zorgt niet alleen voor een efficiënter en kostenbesparend verloop van de transportoperaties zelf, maar ook voor een eerlijkere concurrentie tussen de transporteurs”, aldus Thomas De Spiegelaere, woordvoerder van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Het gebruik van een elektronische vrachtbrief is toegelaten door het e-CMR-protocol van 2011. Voorlopig hebben slechts 8 EU-lidstaten dat protocol geratificeerd (alsook Zwitserland). Deze lidstaten zijn: Bulgarije, Denemarken, Letland, Litouwen, Nederland, Slowakije, Spanje en Tsjechië.

“België heeft dat protocol nog niet geratificeerd (red.: wel ondertekend). Maar dit proefproject dient om antwoorden te krijgen op praktische vragen die nog bleven. Indien het succesvol is, kan het uiteindelijk leiden tot een ratificatie door België”, zegt De Spiegelaere aan Flows.

Voorwaarden proefproject

De voorwaarden voor het e-CMR-project, dat drie jaar zal duren, zijn bepaald in het KB van 10 april. Dat is vandaag 21 april in het Staatsblad is verschenen. Het treedt op 1 mei in werking. Dat KB kunt u hier lezen.

De eerste stap is een oproep tot de softwareleveranciers om de e-CMR-technologie te ontwikkelen die ter beschikking gesteld zal worden van de nationale transportsector. Vanaf 1 mei 2016 tot en met 31 januari 2017 kunnen die softwareleveranciers zich kandidaat stellen bij het Directoraat-Generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid van de FOD.

Eens het dossier is goedgekeurd, zal de leverancier zijn technologie ter beschikking mogen stellen aan verladers en vervoersondernemingen, die dan de elektronische vrachtbrief kunnen gebruiken. De leveranciers zullen de plicht hebben de klanten die gebruik maken van hun systeem, te melden aan de FOD Mobiliteit en Vervoer.

De testfase zelf zal tot en met 30 april 2019 lopen. Die moet toelaten om de betrouwbaarheid en veiligheid van de systemen te evalueren en maatregelen te bepalen om het project te kunnen verderzetten.

Eerst België, dan Benelux

“Het is de bedoeling op nationaal vlak het gebruik van de digitale vrachtbrief uit te testen en zo te komen tot een deugdelijk en betrouwbaar systeem dat op termijn kan geconsolideerd en uitgebreid worden, in een eerste fase in de Benelux, later tot het internationaal vervoer”, bevestigt Martine Indot, directeur-generaal van het DG Wegvervoer en Verkeersveiligheid.

Omdat Nederland het e-CMR-protocol van 2011 al langer heeft geratificeerd en in dat land de tools al voorhanden zijn, zou die uitbreiding van het systeem naar transporten binnen de Benelux, in principe op niet al te veel problemen moeten stuiten.

François Bellot

Volgens kersvers minister van Mobiliteit François Bellot komt de FOD Mobiliteit en Vervoer hiermee tegemoet aan de prangende vraag uit de transportsector. “De elektronische vrachtbrief werkt namelijk sneller en efficiënter, het gevaar op menselijke fouten wordt fors gereduceerd en het beheer van de documenten wordt vereenvoudigd”, klinkt het.

Meer informatie over de te volgen procedure vindt u op de website van de FOD Mobiliteit.