Overschot capaciteit wegvervoer terug op crisisniveau van 2009

Tijdens het eerste kwartaal steeg de capaciteitsindex van de Transport Market Monitor (TMM) met 31,4% tegenover het vierde kwartaal 2018. In Duitsland was de groei zelfs sterker. Het capaciteitsniveau is op zijn hoogst in tien jaar.

Om de indices te berekenen, baseren de onderzoekers van de TMM zich op geanonimiseerde cijfers van de vrachtenbeurs Transporeon. Ze geven dus de toestand weer op de spotmarkt in het Europese wegvervoer.

Naast de forse groei van de capaciteit valt ook de daling van de index van de transportprijzen op. Tegenover het vierde kwartaal 2018 daalde die met 8,4% tot 93.3. De prijsindex is hierdoor slechts 1,8% hoger dan in het eerste kwartaal 2018.

De dieselindex daalde met 9,3% tegenover het vierde kwartaal.

“De sterke toename van de beschikbare transportcapaciteit in het eerste kwartaal van 2019 bevestigt de prognose van de Duitse federale regering dat de economische groei voor het eerst verder gaat vertragen. In het Economisch Jaarverslag 2019, dat in januari werd gepubliceerd, ging ze ervan uit dat het bruto binnenlands product (BBP) slechts met 1% zou stijgen, terwijl ze in de najaarsprognoses nog steeds een groei van 1,8% voor 2019 voorspelde”, stelt Oliver Kahrs, managing director van TIM Consult.

Hoogste capaciteit in tien jaar

“De sterke stijging van de capaciteitsindex met 31,4% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2018 toont aan dat er al in de eerste maanden van dit jaar aanzienlijk minder goederen op de Europese wegen waren. Voor het binnenlandse Duitse transport is de capaciteitsindex nog sterker gestegen, met een groei van 38% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2018. Dit is het hoogste niveau voor Europa en Duitsland in de afgelopen tien jaar. Enkel begin 2009 was er, in de nasleep van de financiële en economische crisis, een vergelijkbaar hoog niveau van beschikbare capaciteit”, stelt Kahrs vast.

Philippe Van Dooren