Ook kilometerheffing voor bestelwagens met oplegger

Vanaf 1 januari 2018 zullen ook opleggertrekkende voertuigen met een MTM kleiner of gelijk aan 3,5 ton ook onder de kilometerheffing in België vallen, meldt Viapass. Bestelwagens met aanhangwagens blijven buiten schot, betreurt TLV.

Net als de vrachtwagens zullen de BE-trekker-opleggercombinaties dus binnenkort verplicht een actieve on-board-unit (OBU) moeten hebben op Belgische wegen. Dat hebben de drie gewesten beslist. Ook die voertuigen zullen gefactureerd worden per gereden kilometer naargelang hun gewichtsklasse, uitstootnorm en gebruikte weg, meldt Viapass.

“De opleggertrekkende voertuigen waarvan sprake (categorie N1, carrosseriecode BC) zijn voertuigen die bestemd zijn voor goederenvervoer. Ze hebben alleen een cabine en een koppelschotel bestemd om een oplegger aan te koppelen, waardoor de maximaal toegelaten massa (MTM) van de combinatie beduidend hoger wordt dan 3,5 ton. Het zijn voertuigen die door hun aard alleen bedoeld zijn voor het vervoer van goederen. Zij verschillen daarin van bestelwagens met trekhaak waar optioneel een aanhangwagen kan aan gekoppeld worden”, zegt Edward Claessens van Viapass.

TLV teleurgesteld

In vervoerskringen zegt men blij te zijn met deze beslissing, maar tegelijkertijd ook teleurgesteld. “De gewestregeringen komen deels tegemoet aan een van de eisen die TLV van in het begin maakte, met name dat trekkende bestelwagens met een aanhangwagen of oplegger duidelijk meer dan 3,5 ton wegen en dus onderworpen moeten worden onderworpen. Bij een BE-trekker-opleggercombinatie zijn de zaken duidelijk: de bestelwagen heeft geen laadvermogen en de oplegger wel. Die moet dan ook per definitie heffingsplichtig zijn”, zegt TLV-beleidsmedewerker Frederic Keymeulen.

Politiek gevoelig

“Wij zijn wel teleurgesteld dat de bestelwagen-aanhangwagencombinaties er onderuit komen. Ik kan begrijpen dat het politiek gevoelig ligt. Een forse terreinwagen met bijvoorbeeld een zware aanhangwagen voor paarden komt dan zeer dichtbij de heffing voor personenwagens. Maar men ziet ook steeds meer bestelwagens rijden met een ‘bâché’-aanhangwagen die duidelijk voor vrachtvervoer gebruikt worden”, zegt hij.

“Wij vrezen dan ook dat het zal duren tot er een duidelijke verschuiving wordt waargenomen, voor de gewestregeringen beseffen dat ze moeten ingrijpen. Volgens ons schatten zij het risico te laag in”, klinkt het tot slot.

Informatie

Veel eigenaars van BE-trekker-opleggercombinaties zijn nog niet vertrouwd zijn met de procedure. Daarom is een speciale affiche ontworpen en is voorbeeldfilmpje gemaakt.

Philippe Van Dooren