Havenvoertuigen mogen eindelijk de weg op in Antwerpen

Een verordening van de Vlaamse regering maakt het voor specifieke havenvoertuigen mogelijk om binnenkort ook over de openbare weg te rijden in het Antwerpse havengebied. Daarmee komt er een eenduidig kader voor dergelijke verplaatsingen.

Met dit besluit creëert de Vlaamse overheid bij monde van Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters een reglementair kader waarmee havenvoertuigen in het havengebied Antwerpen "op basis van technische eisen passend bij de eigenheid van deze voertuigen, kunnen worden ingezet met garandering van de verkeersveiligheid en de integriteit van de wegen en structuren in het havengebied. Over dit besluit wordt nog het advies ingewonnen van de Raad van State." Kort gezegd: binnenkort kunnen, met inachtneming van enkele specifieke eisen, ook havenvoertuigen de openbare weg op die nu die toestemming nog niet hebben.

Eén verordening

"We zijn verheugd met die nieuwe stap. Nu volgt nog eerst de Raad van State, en de finale goedkeuring van de verordening door de Vlaamse regering zal over een à twee maanden gebeuren", reageert Barbara Janssens van Havenbedrijf Antwerpen. "Dit is een zeer goede stap in vereenvoudiging en komt er ook op onze vraag. Er komt nu één verordening voor het hele havengebied in Antwerpen, op linker- en rechteroever. Dat schept duidelijkheid voor de havenbedrijven."

Port of Antwerp benadrukt dat het hier gaat om echt havenspecifieke vervoersmiddelen (bijvoorbeeld straddle carriers) van voornamelijk havenbedrijven. Er zijn nu duidelijke en eenvormige technische specificaties (bijvoorbeeld over de snelheid en remkracht) voor deze voertuigen als die op de openbare weg komen.

Michiel Leen