Groei goederenvervoer zorgt voor congestie op Belgisch spoor

Op de spoorlijn vanuit Antwerpen richting Duitsland zorgt het groeiende goederenvervoer voor capaciteitsproblemen in het reizigersvervoer. Steeds meer goederentreinen rijden ook overdag. Het aantal goederenrijpaden blijft stijgen.

Het capaciteitsprobleem werd aangekaart tijdens een infosessie van de NMBS over het vervoersplan 2017-2020 in Limburg. Door de groei van het vrachtvervoer is het technisch onmogelijk om meer rechtstreekse passagierstreinen tussen Hasselt en Antwerpen te laten rijden.

Volgens de NMBS kampt het spoornet in Limburg met een drietal problemen. Zo zijn er verschillende enkelsporen, waardoor treinen niet kunnen kruisen. Een deel van het spoornet is nog niet geëlektrificeerd. Een derde probleem vormt de spoorlijn Antwerpen-Aarschot-Hasselt-Tongeren, die gebruikt wordt voor het goederenvervoer vanuit de Antwerpse haven richting Duitsland en Oost-Europa. Volgens de NMBS is er vooral tussen Lier en Antwerpen-Berchem druk spoorverkeer en is het aantal beschikbare spoorpaden tussen Aarschot en Hasselt beperkt. De Antwerpse haven is al langer vragende partij voor een tweede spoorontsluiting richting Lier. Dat dossier blijft net als dat van de IJzeren Rijn aanslepen. Volgens de laatste berichten zouden Vlaanderen en Nederland opnieuw overleg plegen over de IJzeren Rijn van zodra de studie over de haalbaarheid van de drie verschillende tracés is afgerond. Dat zou midden dit jaar zijn.

Ondertussen vergelijkt de NMBS de congestie op de spoorlijn met die op de E313, waar het vrachtverkeer eveneens voor files zorgt.

Rijpaden goederenvervoer

Spoornetbeheerder Infrabel heeft net zijn cijfers klaar over 2016. Wat de goederenrijpaden betreft, werden er vorig jaar gemiddeld 403 per dag toegekend. In 2015 waren het er nog 386 en in 2014 366. In 2011 bereikte het aantal rijpaden voor goederentreinen een piek van 479 rijpaden gemiddeld per dag. De twee daaropvolgende jaren was er opnieuw een afname, maar sinds 2014 zit het aantal rijpaden opnieuw in de lift. De toename van het goederenvervoer zorgde vorig jaar bovendien mee voor een stijging van de infrastructuurvergoedingen met 2% tot 702 miljoen euro. In het goederenvervoer in België zijn elf private spooroperatoren actief.

Infrabel investeerde vorig jaar 146 miljoen euro in spoorcapaciteit.

Koen Heinen