Geen lastenverlaging voor de transportsector in begrotingsakkoord

De federale regering heeft vannacht een akkoord bereikt over de begroting en een aantal structurele hervormingen. Zo krijgen kmo’s een gunstiger tarief voor de vennootschapsbelasting. De transportsector laakt wel het gebrek aan lastenverlagingen.

Het akkoord bevat hervormingen van onder meer de fiscaliteit en concurrentiekracht. Een belangrijk punt hierbij is dat het basistarief van de vennootschapsbelasting in 2018 daalt van 33,99 naar 29% en in 2020 naar 25%. Het verlaagde tarief voor kmo's daalt in 2018 van 25 naar 20% voor de eerste schijf van 100.000 euro winst. Dat valt een overwinning te noemen voor minister van Financiën Van Overtveldt (N-VA)

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) haalt dan weer meer flexibiliteit op vlak van tewerkstelling binnen. Het systeem van de flexi-jobs wordt uitgebreid naar de detailhandel en voor de e-commerce wordt de wettelijke regeling voor nacht- en zondagwerk aangepast. Zo zal niet meer het akkoord van alle vakbonden nodig zijn om flexibeler te werken. De goedkoering van één bond volstaat. Ook wordt de proefperiode (aangepast) heringevoerd.

Daarnaast is er ook een lastenverlaging voor de bouwsector voorzien. Zo moeten Belgen interessanter worden voor bouwbedrijven en hoopt men de sociale dumping tegen te gaan. Hoewel de transportsector ook vragende partij was, krijgt hij op dit punt geen voldoening.

Teleurstelling

Dat is ook meteen de reden waarom de sector bij monde van TLV veeleer ontgoocheld reageert op het begrotingsakkoord. “Wij zijn uiteraard zeer tevreden over de verlaging van de vennootschapsbelasting voor kmo’s, maar ook teleurgesteld dat de regering geen bijkomende maatregelen nam met betrekking tot de loonkostenhandicap van de Belgische transport- en logistieke bedrijven”, zegt Freija Fonteyn, adjunct-secretaris-generaal van TLV.

Die loonlastenverlaging voor de transportsector wordt al jaren bepleit door alle sociale partners in het dossier ‘zuurstof voor de sector’. “In vergelijking met de bouwsector, waar het akkoord wel lastenverlagingen voorziet, heeft het wegtransport evenzeer te lijden onder de internationale concurrentie. De loonkost van de Belgische transporteur is bij de hoogste in heel Europa”, zegt ze.

Positief is TLV dan weer over de herinvoering van een proefperiode. “Dat is een goede zaak voor de bedrijven. Deze maatregel zal rechtstreekse aanwervingen in de bedrijven opnieuw bevorderen”, klinkt het tot slot.

Philippe Van Dooren