Erkende vluchteling start als eerste als truckchauffeur (+ video)

Vorige maand is voor het eerst een erkende vluchteling aan de slag gegaan als truckchauffeur, en wel bij Trafuco. Hij kreeg zijn opleiding via het zogenaamde IACTA-project. Zes andere kandidaten worden klaargestoomd.

Het project ‘IACTA’ – wat staat voor ‘Integratie op de arbeidsmarkt als chauffeur in de transportsectoren in Antwerpen’ – biedt 28 vluchtelingen een opleidings- en begeleidingstraject aan. Ze worden taxi-, autobus- of vrachtwagenchauffeur met het oog op tewerkstelling in de sector. Het project wordt door de Stad Antwerpen gesubsidieerd. Vier sectorale fondsen uit de transportsector (bus, zwaar vervoer, taxi en verhuis) werken hiervoor samen met de VDAB, Kiem vzw en bedrijven uit de sector.

“De Stad Antwerpen heeft aan een aantal sectoren gevraagd om mee te werken aan de integratie van erkende politieke vluchtelingen. Met schepen van Werk Marc Van Peel is afgesproken dat 28 mensen in de transportsector een opleiding zouden krijgen: twaalf als taxichauffeur, zes als buschauffeur en zes als vrachtwagenchauffeur. Dat contingent is vrij klein, maar dit is een proefproject. Wij hopen dat het naar 2019 doorgetrokken wordt en dat het aantal dan hoger ligt”, zegt Aldo Martin, consulent bij het Sociaal Fonds Transport en Logistiek.

Trafuco

"Een van de kandidaten heeft het hele opleidingstraject doorlopen en werkt sinds kort bij Trafuco in Schelle: Ajmal Walizada. De tweede heeft zijn opleiding al achter de rug en gaat meer dan waarschijnlijk bij Transport Joosen aan de slag.  Vijf andere zitten nu ongeveer in de helft van hun opleidingstraject”, voegt hij toe.

“De eerste ervaring met Ajmal Walizada is zeer positief. Wij overwegen dan ook om nog een tweede aan te werven”, zegt Marc Van den Broecke, zaakvoerder van Trafuco. “Voor onze sector is het chauffeurstekort een immens probleem en instroom creëren is dan ook superbelangrijk. Die enkele vluchtelingen zullen het probleem niet oplossen: het is een druppel op een hete plaat, maar elke druppel is welkom.”

Verschillende stappen

Het hele traject bestaat uit vier stappen. "In een eerste checkt de VDAB of een aantal criteria die de Stad Antwerpen vooropstelde, worden gerespecteerd. Dat zijn onder andere een domicilie in de Stad Antwerpen – maar de toekomstige werkgever mag wel elders in de provincie gevestigd zijn – een rijbewijs B en een basiskennis van het Nederlands. Daarna zorgt Kiem vzw in Borgerhout voor een intensieve vooropleiding van negen weken, met onder andere een taalbad in vakgebonden terminologie”, legt Martin uit.

In de derde stap verstrekt de VDAB de theoretische opleiding voor het C/CE-rijbewijs en de Code 95. Wanneer de kandidaat in zijn examen slaagt, gaat hij in Individuele Beroepsopleiding in een Onderneming (IBO). Binnen die vierde stap zijn er twee fases. In een eerste krijgt hij in een rijschool zijn praktische opleiding en legt hij het rijexamen af, en in een tweede wordt hij binnen het bedrijf toevertrouwd aan een werkplekbegeleider – een peter, zeg maar – die hem de knepen van het vak meegeeft. Die twee fases worden gesubsidieerd, wat de kost voor het bedrijf aanzienlijk verlaagt”, voegt hij toe.

Andere kandidaten

Vijf kandidaten hebben hun theoretische opleiding zo goed als afgewerkt, zodat ze klaar staan om hun IBO te starten. Bedrijven kunnen mij hiervoor contacteren”, zegt Martin nog.

Hij hoopt dat de Stad Antwerpen het project volgend jaar verderzet. “In principe heeft het College beslist dat het wordt verlengd, maar we moeten nog een aantal zaken – zoals het eventueel optrekken van het contingent – in detail bespreken”.

Philippe Van Dooren