Bonden en federaties werken gedragscode over sociale dumping uit

Werkgevers en werknemers starten binnenkort een werkgroep die een gedragscode moet uitwerken rond sociale dumping. Die komt er voor de verladers, die er rekening mee zouden moeten houden bij het toekennen van contracten.

De sociale partners bogen zich tijdens de recente cao-onderhandelingen niet alleen over kwantitatieve aspecten, zoals een – beperkte – verhoging van de lonen. Ze bekeken ook een aantal kwalitatieve elementen. "Er is afgesproken om samen te werken binnen werkgroepen rond thema’s als de bevordering van de instroom van chauffeurs, het beperken van de uitstroom ervan of nog de sociale dumping”, zegt Jan Sannen, de verantwoordelijke voor het wegvervoer binnen ACV-Transcom.

“We beseffen wel dat de transporteurs vaak filialen oprichten in Oost-Europa omdat opdrachtgevers steeds lagere prijzen willen en druk uitoefenen. De verladers hebben dan ook een grote verantwoordelijkheid omtrent sociale dumping. Daarom werd in de rand van de cao-onderhandelingen beslist om samen – werkgevers en werknemers – te proberen er iets aan te doen”, legt hij uit.

Volgens Sannen is afgesproken dat in mei een paritaire werkgroep start die een gedragscode uitwerkt. Die zou in eerste instantie bestemd zijn voor de industrie en andere verladers.

“Voor de strijd tegen sociale dumping hebben we inderdaad afgesproken om binnen het paritair comité een gedragscode uit te werken, naar analogie met de bestaande cao ‘Gelijk loon voor gelijk werk’. Welke vorm de code krijgt, kan ik nu niet zeggen. Dat bespreekt de werkgroep verder", vult Lode Verkinderen, secretaris-generaal van TLV, aan.

Instroom bevorderen

“De werkgroep ‘sociale dumping’ is de eerste die wordt opgestart. Nadien komen er nog. Zo zoeken we gezamenlijk oplossingen voor thema's als de moeilijke instroom van chauffeurs of het beperken van de uitstroom van oudere chauffeurs. Om dat laatste tegen te gaan, kunnen we bijvoorbeeld kijken naar reïntegratie van langdurige zieken, het vermijden van burn-out, enzovoort“, legt Sannen nog uit.

Nog andere thema's zijn oudere werknemers, een upgrade van de peterschapsopleiding, gendergelijkheid, werkbaar werk, maar ook het digitalisering, met bijvoorbeeld het digitale prestatieblad. Ook een beleid over alcohol en drugs wordt bekeken, met daarbij preventie, sensibilisering, informatie en controle.

Verlaging loonkost

Wanneer de andere werkgroepen worden opgestart, is volgens Sannen niet beslist. “Om het werk voor te bereiden moeten wij ons eerst goed documenteren. Ook willen wij een beroep doen op HR-experten. Maar, de financiële en menselijke middelen zijn beperkt. Het doel is wel om nog voor het einde van het jaar te starten", zegt hij.

Verkinderen, ten slotte, wijst erop dat de vakbonden en de werkgevers ook afspraken om bij de regering samen te pleiten voor lagere loonkosten. Dat gebeurt op basis van de bestaande documenten ‘Zuurstof voor de sector’ en ‘Vrijstelling doorstorten bedrijfsvoorheffing’.

Philippe Van Dooren