Benelux uniformiseert controles wegvervoer

De Belgische en Nederlandse inspectiediensten hebben in Meer een gemeenschappelijke controleactie op het vrachtvervoer uitgevoerd. Ze werd mogelijk gemaakt door het Verdrag van Luik dat in oktober 2014 door de Benelux-landen werd ondertekend.

De Benelux heeft door het Europees Verdrag van Lissabon onder andere een status van proeftuin voor geharmoniseerde regels gekregen. De drie landen hebben een pioniersrol en mogen regels invoeren die afwijken van de regels die in de EU gelden. Zo mogen bijvoorbeeld nu al 45-voet (deepsea) containers vrij over de weg vervoerd worden, hoewel zij langer zijn dan wat de Europese wetgeving toelaat.

In oktober 2014 werd in dat kader door de Benelux-landen het Verdrag van Luik ondertekend dat bepaalt dat de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse inspecteurs onder andere samen controles op vrachtwagens en autobussen in de drie landen mogen uitvoeren. Die samenwerking beoogt een meer uniform toezicht op het wegvervoer, eerlijke concurrentie tussen transporteurs en correcte arbeidsomstandigheden voor chauffeurs. Tevens zou dit leiden tot meer verkeersveiligheid en kostenbesparingen.

Controle in Meer

De samenwerking kreeg woensdag 9 september gestalte via een gemeenschappelijk Belgisch-Nederlands controle op het internationale vrachtverkeer in Meer (België). De inspecteurs van de FOD Mobiliteit en Vervoer en de Nederlandse Inspectie Leefomgeving en Transport, de Belgische en Nederlandse politie alsook de gewestelijke Vlaamse overheid hebben in totaal 25 vrachtwagens gecontroleerd.

“Op basis van deze ervaring zal kennis uitgewisseld worden om zo te komen tot grotere uniformiteit van controlepraktijken tussen de landen”, aldus Jacqueline Galant, de Belgische minister van Mobiliteit. Zij benadrukte het belang van de controles voor de verkeersveiligheid. “Daarnaast is het ook belangrijk dat er een toezicht is op de eerlijke concurrentie tussen de vervoersondernemingen van binnen en buiten de Benelux.”

13.397 euro boetes

Tijdens de controles werden vrachtwagens gericht gecontroleerd op de naleving van rij- en rusttijden, fraude met de tachograaf, veiligheid en ladingzekering. De bevoegdheid over de controle op de ladingzekering is sinds 1 januari 2015 een bevoegdheid van de gewesten. Daarom deed ook Vlaanderen mee aan de controleactie.

Van de gecontroleerde 25 vrachtwagens waren er zes Belgisch en negentien uit andere EU-lidstaten. Daarbij werd vastgesteld dat er zeven in overtreding waren. Er werden vier inbreuken van manipulatie en fraude met de tachograaf vastgesteld. Tevens kregen vier bestuurders een boete voor overtreding tegen de rij- en rusttijden. Ook heeft de inspectie vier waarschuwingen uitgedeeld met betrekking tot de ladingzekering.

Er werd in totaal 13.397 euro aan boetes geïnd.