Alarmbel gaat af: golf faillissementen dreigt in wegvervoer in 2021

Wereldwijd dreigen talrijke wegvervoerders in 2021 failliet te gaan door de aanhoudende coronacrisis. Vooral Europa is getroffen. De meeste landen namen geen sectorspecifieke maatregelen om de bedrijven te ondersteunen.

De International Road Transport Union (IRU) publiceerde een rapport over de impact van de COVID-19-crisis op het wegvervoer. Daaruit blijkt dat de meeste regeringen geen of te weinig maatregelen namen om de sector te behoeden voor de gevolgen van de crisis. Er zijn geen specifieke financiële pakketten voorzien voor het wegvervoer. Zonder doelgerichte actie dreigt de sector ten onder te gaan, waarschuwt de unie.

20% minder inkomsten

In Europa zijn de inkomsten van de wegvervoerders in totaal met maar liefst 20% of 125 miljard dollar gedaald. Wereldwijd bedraagt het verlies aan inkomsten 679 miljard dollar. Hierdoor dreigen veel bedrijven volgend jaar hun schulden niet te kunnen aflossen. “Dat betekent dat hun kredietwaardigheid zal verslechteren, wat op zijn beurt nadelig zal uitvallen als ze nieuwe leningen willen aangaan, onder meer voor hun voertuigen. Ze zullen hun leningen fors duurder moeten betalen”, stelt de IRU.

Leeg en onderbenut

“Wanneer een bedrijf zijn leningen niet op tijd kan betalen noch de operationele kosten volledig dekken, wordt het insolvent. Drie hoofdindicatoren voor het risico op insolventie geven een beeld van de situatie het komende jaar: de omzet van vaste activa, de vrije kasstroom en het ‘omslagpunt’ van de reële omzetgroei. Die omzet daalde sinds de uitbraak van de pandemie omdat er meer leeg gereden wordt (te weinig retourvrachten) en de vrachtwagens onderbenut zijn. Ook meer laattijdige betalingen door de klanten spelen mee in de negatieve spiraal.

De IRU nam zes types financiële maatregelen door de regering in 79 landen onder de loep. Daaruit blijkt – dat hoewel er veel maatregelen werden genomen om de nationale economie te ondersteunen – niets of zo goed als niets is ondernomen om specifiek het wegvervoer te ondersteunen, bijvoorbeeld om de afbetaling of de leasing van de voertuigen te versoepelen. Hierdoor zijn de liquiditeitsproblemen – vooral bij de kmo’s – angstwekkend geworden. 

Steun kmo's

“Slechts in 70% van de onderzochte landen hebben regeringen die kmo’s financieel ondersteund. Dat is schrijnend als men ziet hoeveel steun ging naar nationale kampioenen in de luchtvaart en het spoorvervoer, in plaats van de transporteurs te helpen die in het geheel veel meer goederen vervoeren”, klaagt de IRU aan.

Volgens de vereniging hebben de wegvervoerders dringend nood aan financiële steun onder de vorm van cashverlening, flexibiliteit in de betaling van verzekeringspremies en betalingsuitstel van belastingen. Zoniet zullen ze overkop gaan, terwijl zij een cruciale rol te spelen hebben in het herstel van de economie, besluit de IRU.

Philippe Van Dooren