VEA: "Douanediensten behandelen ons als witteboordencriminelen"

Op het jaarlijkse VEA-kerstdiner eiste voorzitter Johan Proost een dringende hervorming van het douanestrafrecht. Hij hekelde sommige diensten van de douane die volgens hem alle expediteurs behandelen als potentiële fraudeurs.

Meer dan 300 deelnemers genoten gisteren in het Antwerpse Hilton van het jaarlijkse VEA-kerstdiner. Voorzitter Johan Proost (foto 2) zorgde tussen het feestmaal door voor een gekruide toespraak. De VEA-voorzitter was scherp voor de douane en deed een warme oproep voor de modal shift en een beter gebruik van het Centraal Boekingsplatform.

"VEA kende een goed jaar met succes in drie cruciale dossiers", opende de voorzitter. "We boekten succes rond de directe vertegenwoordiging, een aantal leden haalden dit jaar hun Lean & Green-certificaat en rond de digitalisering werden grote stappen gezet. Dat maakt me als voorzitter tevreden."

Beslag

Maar ondanks de tevredenheid, zag Johan Proost zich genoodzaakt om zijn ongenoegen te uiten over sommige douanediensten. "Ondanks onze goede en constructieve samenwerking met hen, zowel regionaal als nationaal, stellen we vast dat veel bedrijven geconfronteerd worden met navorderingen en geschillen. De wijze waarop we benaderd worden, tart alle verbeelding. Ondanks al onze inspanningen om goede trouw en professionaliteit te bewijzen, onder meer via het verkrijgen van het AEO-statuut (Authorised Economic Operator, red.), worden we door bepaalde diensten beschouwd als potentiële fraudeurs en witteboordcriminelen. We werken continu met het risico om strafrechterlijk vervolgd te worden. We moesten recent tussenkomen in twee dossiers waarin mensen werden geconfronteerd met loonbeslagen, deurwaarders en beslag op hun privé-eigendommen. De minste fout kan leiden tot strafrechterlijke vervolging. Dat is onaanvaardbaar. Ik pleit voor een dringende hervorming van het douanestrafrecht."

Johan Proost riep alle leden in die context op om zo snel mogelijk over te schakelen op directe vertegenwoordiging, ondanks alle obstakels. Volgens hem denken sommige bedrijven dat ze concurrentieel voordeel doen door toch nog onder indirecte vertegenwoordiging te werken. Dat weegt volgens VEA nooit op tegen de ernstige risico's op vervolging.

Centraal Boekingsplatform

Het tweede element in de gelegenheidsspeech ging over de congestie en de mobiliteit. Volgens de voorzitter staat 2017 nu al in de geschiedenis als zwaarste filejaar ooit. "De enige manier om dit op te lossen is de 'mental shift' naar de 'modal shift'. Zowel intern in de bedrijven maar ook bij onze klanten, de verladers. Het Centraal Boekingsplatform (CBP) is twee jaar geleden opgericht als instrument om onze klanten intermodale oplossingen aan te bieden. Ons concept vinden we nu terug in alle studies over de toekomst van de logistiek. Het CBP beantwoordt aan alle criteria die deze studies aanbrengen. Een initiatief als het CBP heeft doorlooptijd nodig en is onderhevig aan groeipijnen. Maar we staan nu op het punt dat we moeten afwegen of we dit initiatief nog verderzetten. We zijn ervan overtuigd dat het onze rol is om duurzame oplossingen aan te bieden. Daarom de dringende oproep om te kiezen voor alternatieve vervoersmiddelen en gebruik te maken van het CBP."

Goede doelen

VEA toonde ook doordrongen te zijn van de kerstsfeer door het goede doel te steunen. Alle kerstbomen in de stemmige feestzaal worden verkocht ten voordele van opvangcentra voor kinderen, centra voor kinderzorg en minderbedeelden. Het aantal kerstbomen werd dit jaar verdubbeld in vergelijking met vorig jaar. Ook de 'Stichting Stop Darmkanker' viel in de liefdadigheidsprijzen. Alle aanwezigen kregen bij het verlaten van de zaal een boek, waarvan de opbrengst naar die stichting gaat.

Bart Timperman