Spanje wil overschakelen op 44 ton

De Spaanse regering wil de maximaal toegelaten massa van de vrachtwagens verhogen van 40 ton naar 44 ton. De verladers juichen dat voornemen toe, maar de wegvervoerders minder. Transport tussen België en Spanje aan 44 ton zou wel onmogelijk blijven.

De Spaanse regering wil de Spaanse economie ondersteunen door het nationale wegvervoer competitiever en efficiënter te maken. In dat kader worden sinds enkele maanden proefprojecten met ecocombi’s op grote schaal toegelaten. Nu zou ze een stap verder willen gaan en de MTM van de vrachtwagens verhogen tot 44 ton.

Net als in de meeste lidstaten is in Spanje nu 40 ton de norm. In sommige landen – België, Nederland, Luxemburg, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk – wordt onder bepaalde voorwaarden 44 ton toegelaten in het nationale vervoer (in Nederland zelfs 50 ton).

De directeur Landtransport bij het Spaanse Verkeersadministratie, Joaquin del Moral, heeft laten weten dat hij gewonnen is voor de 44 ton omdat het Spaanse wegvervoer daardoor efficiënter kan worden. De maatregel zou ook de Spaanse economie competitiever maken. Een grote concurrent van Spanje is Italië, en daar geldt al jaren de norm van 44 ton.

Later deze week houdt de Spaanse vervoerdersorganisatie CETM haar congres. Mogelijk wordt daar een aankondiging gedaan.

Nu al juichen de Spaanse verladers deze maatregel toe. De Spaanse vervoerders, daarentegen, zijn terughoudender. Zij vrezen dat de economische winst wordt weggewist, omdat zij niet méér betaald zullen worden, hoewel ze 10% meer zouden kunnen vervoeren. Door de productiviteitswinst zou immers ook de capaciteit vergroten en dus ook de druk op de prijzen toenemen.

Geen transport tussen België en Spanje

Als ook in Spanje een MTM van 44 ton zou gelden, betekent dat nog niet dat een Belgische of Nederlandse vervoerder met zo’n totaalgewicht naar Spanje zal kunnen rijden. Dat, ondanks het feit dat ook in Frankrijk 44 ton de maximumnorm is.

Zelfs met de recente herziening van de Europese maten en gewichten blijft in de EU 40 ton de maximale norm voor internationaal vervoer. Tussen België, Nederland en Luxemburg mag sinds enkele tientallen jaren wel grensoverschrijdend met 44 ton gereden worden, maar dat is een van de Beneluxverworvenheden.

Bilaterale akkoorden

“Met bilaterale akkoorden zou dat wel kunnen, maar het is de vraag of de Franse regering die met Spanje en België zou tekenen. Wij zijn vragende partij voor zo’n bilateraal akkoord tussen Frankrijk en België, maar we krijgen geen signalen dat de Franse overheid bereid is om dat te doen. Ook bij de gewesten – die in België bevoegd zijn voor de gewichten – lijkt het geen topprioriteit”, aldus Lode Verkinderen, secretaris-generaal van TLV (en van de Europese vereniging UETR).

Volgens hem blijkt uit informele contacten dat er sprake is van een protectionistisch reflex vanwege de Franse regering. Voorts zijn ook de Franse vervoerders niet echt vragende partij. “Ik was onlangs op het congres van UNOSTRA en daar hoorde ik dat nog veel vervoerders aarzelen om de overstap naar de 44 ton te doen. Zij zeggen dat dat hen financieel niets opbrengt omdat de verlader met de winst gaat lopen. Ze zouden wel van mening kunnen veranderen wanneer het chauffeurstekort nog nijpender wordt,” besluit Verkinderen.