Nieuwe EU-transportregels ten vroegste voor tweede kwartaal 2017

Europees Transportcommissaris Violeta Bulc verwacht dat de meeste wettelijke voorstellen voor de zogeheten Road Package pas in de loop van het tweede trimester van 2017 klaar zullen zijn. Dat is meer dan een jaar later dan voorzien.

De ‘Road Package’, inmiddels ook de ‘Road Initiatives' genoemd, bestaat uit voorstellen die de EU-regels over wegvervoer moeten stroomlijnen en eenduidiger maken. Daarin komen zeer uiteenlopende thema's aan bod, zoals verkeersveiligheid, cabotage, sociale aspecten, weekendrust in de cabine en dergelijke meer. “Alles wat kan leiden tot onduidelijkheid en interpretatie, zal worden herzien”, beloofde Bulc begin 2015.

De herzieningen komen er na kritiek van stakeholders dat de Europese wetgeving te complex is, wat nutteloze kosten, marktverstoring en concurrentievervalsing veroorzaakt. "De regels moeten eenduidig en eenvoudig toe te passen zijn", stellen ze.

Parlementaire vraag

Bulc had beloofd dat ze in de loop van dit jaar haar voorstellen zou bekendmaken, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Ze kreeg dan ook een parlementaire vraag van Deirdre Clune (Ierland, EVP) over de timing van de Road Package. Die wou weten wanneer de commissaris het pakket zal publiceren en waarom de publicatie zo lang op zich laat wachten.

Bulc verdedigt zich door te antwoorden dat de voorbereiding goed op schema zit en dat ze momenteel het onderwerp zijn van voorziene consultaties. Een aantal ervan is al afgerond en de resultaten worden nu geanalyseerd door de diensten van de Commissie, zegt ze.

"Over een nauwkeurige kalender voor het aannemen van de wetsvoorstellen zal binnen enkele maanden beslist worden, in functie van de vooruitgang van de voorbereiding”, zegt de commissaris nog. "En", voegt ze toe, “ons doel, zoals aangegeven in het werkprogramma van de Commissie voor 2017, is om het merendeel van deze wettelijke voorstellen in de loop van 2017 aan te nemen”.

Philippe Van Dooren