Eerste ecocombi’s rijden in januari 2017 in Wallonië

Het dossier van het proefproject met ecocombi’s is in Wallonië in een stroomversnelling geraakt. De eerste LZV’s zullen er naar alle waarschijnlijkheid in januari rondrijden. In Vlaanderen, daarentegen, wordt de test voorlopig niet uitgebreid.

“Het Waals Parlement werkt de laatste details af en we verwachten geen noemenswaardige obstakels. Daarnaast heeft de Raad van State haar advies neergelegd en ook daar zijn de signalen positief”, aldus Bernard Piette, directeur van Logistics in Wallonia, die het dossier van zeer nabij volgt.

“De SPW (de Waalse openbare dienst, red.) heeft ons bevestigd dat hij werkt aan een webpagina waarop de bedrijven hun dossiers zullen kunnen indienen. Dat zouden ze vanaf 1 november kunnen doen. Als alles verloopt zoals wij verwachten, zullen de eerste ecocombi’s vanaf 1 januari kunnen rijden”, zegt hij.

Veel belangstelling

Het is moeilijk nu al te zeggen hoeveel ecocombi’s aan het project zullen deelnemen. “Wij weten dat een vijftiental bedrijven een uitgesproken interesse heeft getoond en dat meerdere van hen verschillende trajecten zullen indienen.” Volgens Piette is er ook belangstelling getoond door Vlaamse bedrijven. Zo zou Snel Logistics overwegen om ecocombi’s in te zetten voor Spadel.

Wallonië pakt zoals eerder gemeld het proefproject veel pragmatischer en flexibeler aan dan Vlaanderen. Het gewest wil zo de achterstand inhalen die enkele jaren is opgelopen door de tegenkanting van toenmalig coalitiepartner Ecolo. Zo wordt het aantal vergunning niet in aantal beperkt en zullen de Langere en Zwaardere Vrachtautocombinaties (LZV) over zo goed als het hele wegennet mogen rijden. “Wat dat betreft zijn er inderdaad weinig restricties, maar elk voorgesteld traject zal wel door de administratie worden geëvalueerd”, aldus Piette.

De vergunningen zullen twee jaar geldig zijn en jaarlijks verlengbaar. De duur van het proefproject is onbepaald.

Een aantal Waalse transporteurs heeft al gesteld dat het proefproject nog meer zin zou hebben als ze ook in Vlaanderen mogen rijden. Dat zou het aantal interessante trajecten fors opdrijven. “We weten dat Vlaanderen aan een herziening van haar decreet terzake werkt om transporten tussen de twee gewesten mogelijk te maken. Maar wanneer dat zal kunnen, blijft koffiedikkijken”, besluit Piette.

Vlaanderen rijdt met handrem op

In Vlaanderen evolueert het dossier van de ecocombi’s – ondanks de uitstekende resultaten – echter niet goed. Begin dit jaar leek het ernaar uit dat een tweede, grootschaliger project werd voorbereid en dat het departement MOW de modaliteiten van de tweede projectoproep tijdens de zomer zou voorstellen. Inmiddels is er duidelijk een kink in de kabel gekomen.

Eind juni kwamen de vergunningen voor de twee enige combinaties ten einde en moesten ze hernieuwd worden voor de volgende twee jaar. Uit goede bron heeft Flows vernomen dat het Agenstchap Wegen en Verkeer dat pas enkele uren voor het verstrijken ervan deed. Ondanks de uitstekende resultaten – de tussentijdse evaluatie gaf een CO2-vermindering van 21% voor de ecocombi van NinaTrans en van 25% voor die van Gilbert De Clercq, alsook een effectieve vermindering van het aantal ritten met een derde – blijft het dus in Vlaanderen rijden met de handrem op.

Meer nog: volgens onze informatie zal Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts pas na de definitieve evaluatie (eind juni 2018) beslissen of er een tweede projectoproep komt. Onze inspanningen om dat bevestigd te krijgen door het kabinet van de minister of door MOW bleven voorlopig vruchteloos.