Weinig focus op wegvervoer tijdens Slovaaks EU-voorzitterschap

Sinds 1 juli neemt Slovakije het EU-voorzitterschap waar. Op transportgebied liggen de prioriteiten bij de binnenvaart, de luchtvaart, het maritieme en het spoorvervoer. Het wegvervoer is er niet bij.

Het Slovaakse voorzitterschap, dat zes maanden duurt, zegt dat het verder zal gaan op het elan van Nederland. Samen met Malta hebben deze drie lidstaten eind vorig jaar beslist om voor een ‘trio-programma’ te gaan, om meer continuïteit te bereiken. Op transportgebied is dat duidelijk te merken, behalve op één punt.

Het wegvervoer dat hoog op de agenda van de Nederlandse minister Melanie Schultz stond met onder andere initiatieven inzake zelfrijdende trucks, is opvallend afwezig van de lijst met prioriteiten.

Toch zegt het Slovaakse voorzitterschap de nadruk te willen leggen op voorstellen die de eengemaakte markt moeten helpen realiseren. Het wil vooruitgaan in de onderhandelingen met ‘strategische partnerlanden’ over brede akkoorden inzake luchtvervoer. Tevens wil ze tot een algemeen standpunt komen over de globale bestrijding van de emissies door de luchtvaart, dat het later dit jaar op de algemene vergadering van de ICAO wil verdedigen. Dat zou moeten gebeuren via een specifiek ‘Emission Trading Scheme’ (ETS). Ook wordt de klemtoon gelegd op meer innovatie in de luchtvaart, onder andere op gebied van drones.

Binnenvaart en scheepvaart

Transportminister Roman Brecely neemt zich tevens voor om in ‘triloog’ tot een definitief akkoord te komen over het richtlijnvoorstel over de beroepskwalificaties in de binnenvaart.

Op maritiem gebied wil hij de andere ministers op één lijn krijgen in het vooruitzicht van de gesprekken met de IMO over de emissies door de scheepvaart en de verbetering van de veiligheid.

Op het programma staan verder nog de herziening van de regels rond het European Maritime Safety Agency (EMSA) – wat belangrijk is in het kader van de bewaking van de buitengrenzen van de EU – en de goedkeuring van een gemeenschappelijk standpunt dat verdedigd zal worden bij de herziening van het verdrag rond de samenwerking in het spoorvervoer.

Wegvervoer ontbreekt

Opvallend is dat het wegvervoer nergens wordt vermeld in de prioriteitenlijst. Nochtans zijn er een aantal hete hangijzers, waaronder de sociale dumping in het wegvervoer. Vermoedelijk heeft dat te maken met het feit dat Slovakije niet zuiver op de graat is op dat gebied. Vooral de West-Europese vakbonden wijzen erop dat de EU-regels rond postbusbedrijven in die lidstaat zeer losjes worden toegepast.

Mogelijk heeft het ontbreken van het wegvervoer in die lijst te maken met het feit dat de Europese Commissie vermoedelijk later dit jaar moet komen met het ‘Road Package’ en dat Slovakije hierop niet wil vooruitlopen.

Het programma van Slovakije leest u hier.