Opinie audit nautische keten: Raymond Troch (Naves)

De voorzitter van de Nationale Federatie der Verenigingen van Scheepsagenten en -makelaars van België (NAVES) geeft zijn ongezouten mening over de toestand in het loodsendossier.

Wij hebben allemaal al eens te maken met de noodzaak van advies. Dat kan te maken hebben met persoonlijke zaken of professionele zaken. Wij kunnen bijvoorbeeld bij conculega's of in ons netwerk advies inwinnen. Dergelijk advies heeft als kenmerk dat het veeleer vrijblijvend blijft. Anderzijds kennen we ook het advies bij advocaten, geneeskundig advies, technisch advies, professioneel advies bij erkende instanties of consultancybedrijven, enzovoort. Dat advies heeft dan ook zijn keerzijde, met andere woorden: er is hier sprake van "verantwoordelijkheid".

Uiteraard weten wij wanneer dit advies een kostprijs heeft, maar dan ook wat de waarde van dit advies is. Advies bij de overheid bestaat ook en dit wordt dan beschouwd als dienstverlening naar de private sector. Echter, bij één bepaalde instantie, namelijk het MDK/Loodswezen, is dit een ander verhaal. Hier is de klant verplicht om deze diensten te gebruiken. Anderzijds spreken hier evenwel over louter advies waarbij de eindverantwoordelijkheid bij iemand anders ligt, ondanks de kostprijs.

Wij zijn nu al meerdere jaren vragende partij voor een efficiënte, betrouwbare dienstverlening van de loodsdiensten. Ondanks de vele gesprekken tussen alle stakeholders, studies, audits, enzovoort, is er nog altijd niets veranderd voor ons als scheepsagenten en uiteraard onze klanten. Integendeel, recent werden we geconfronteerd met een opeenvolging van stakingen en stiptheidsacties.

Verantwoordelijkheid

Wij vragen ons dan ook af waar de verantwoordelijkheidszin blijft van deze hooggekwalificeerde personen/ambtenaren, die blijkbaar wanneer het hen uitkomt zomaar over de toekomst en de werkgelegenheid van duizenden personen in de havens kunnen beslissen?

De prijs, inclusief geleden schade, die wij – de klant – dan moeten betalen voor dit advies staat in schril contrast met de dienstverlening die kan en mag verwacht worden in het belang van de havens.

Een beetje 'common sense' graag...

Raymond Troch, voorzitter Naves (Nationale Federatie der Verenigingen van Scheepsagenten en -makelaars van België)