“Nieuwe havenrichtlijn is goede zaak ondanks tekortkomingen”

Het Europees Parlement heeft gisteren de compromistekst goedgekeurd over de jongste Europese havenrichtlijn. Philippe de Backer vindt dat “een goede zaak”, al was hij liever een flink stuk verder gegaan. Hij noemt daarbij beloodsing en havenarbeid.

Na de stemming in het Parlement kunnen de onderhandelingen met Raad en Commissie beginnen. Europees Transportcommissaris Violeta Bulc juicht dat alvast toe. “Een competitieve havensector is van vitaal belang voor de goede werking van de interne markt en onze zeehavens zijn de toegangspoorten van het trans-Europees netwerk naar de rest van de wereld. Eens aangenomen zal de havenrichtlijn private investeringen in havens vergemakkelijken en zorgen voor meer efficiënte openbare investeringen en havendiensten”, oordeelt zij.

Vlaams europarlementariër Philippe De Backer vindt de goedkeuring eveneens een goede zaak. “Het is goed dat het voorstel er nu is. Een eengemaakt kader voor alle Europese havens was een prioriteit”, stelt hij. “We moeten de Europese havens concurrentiëler maken, zodat ze de motor van onze economie blijven.”

Beloodsing en havenarbeid

Hij vindt wel dat de tekst op een aantal essentiële punten nog te kort schiet. “We zijn niet ver genoeg gegaan in het liberaliseren van havendiensten. Kijk naar de staking van de loodsen vorige week. Een verzelfstandiging van loodsen en duidelijke afspraken rond concessies zou hier het Europese standaardmodel moeten worden.”

“Havens en regeringen houden ook nog teveel armslag als het aankomt om nieuwkomers op de markt te beperken. In het sociale luik wordt er duidelijk gesproken voor respect voor sociaal overleg, dat is belangrijk. Maar er moet ook respect zijn voor de Europese regels en de regels van de interne markt. De vrijmaking van de havenarbeid moet dan ook door de Europese Commissie op andere manieren worden afgedwongen”, voegt hij daar aan toe.

Verantwoordelijkheid nemen

“In de toekomst kunnen we alleen maar hopen dat de Europese commissie haar verantwoordelijkheid neemt bij het afdwingen van de spelregels. Gevestigde belangen hebben geen plaats meer in de havens. Men mag de competitiviteit van de slagaders van onze economie niet langer in gevaar laten brengen", besluit hij.