Nieuwjaarsbrief Jacques Vandermeiren (CEO Havenbedrijf Antwerpen)

De eerste nieuwjaarsbrief van 2020 is van de hand van Jacques Vandermeiren, CEO van het Antwerpse Havenbedrijf. Hij deelt zoals de andere auteurs in deze unieke reeks zijn wensen voor 2020 met de lezers van Flows.

Beste Flowslezer,

2019 was opnieuw een recordjaar voor Port of Antwerp, het zevende op rij. Een schitterend resultaat waar we met z’n allen hard aan hebben gewerkt. Ik wil jullie daar allemaal voor bedanken. Ondanks de talrijke uitdagingen waar we als haven mee te maken hebben, blijven we groeien. Een mooie bevestiging van onze vruchtbare samenwerking en onze toppositie als wereldhaven.  

Ik ben dan ook zeer verheugd dat we 2019 konden afsluiten met een cruciale beslissing in het kader van het complexe project rond de ontwikkeling van extra containercapaciteit in de haven van Antwerpen. Een belangrijke stap voor de verdere ontwikkeling van het economisch potentieel van onze haven én een absolute noodzaak om een toonaangevende rol te kunnen blijven spelen.

Voortrekkersrol

2019 was opnieuw een jaar van belangrijke investeringen in de haven, een fundamentele springplank voor toekomstige groei. En een sterke basis om ook toekomstige uitdagingen aan te kunnen. En uitdagingen zijn er genoeg. De onzekerheid in de wereldhandel houdt aan, de brexit staat voor de deur, de mobiliteit blijft een grote zorg en de uitdagingen op klimaatvlak zijn immens. Maar die basis alleen is niet voldoende. Daarom maken we ook onze maatschappelijke rol waar, met duidelijke keuzes inzake duurzaamheid en mobiliteit. Want het zijn concrete acties en innovatieve projecten die de drijvende kracht zijn in het realiseren van de noodzakelijke transities rond energie, industrie, scheepvaart, digitalisatie en mobiliteit. De sleutels tot die cruciale maatschappelijke vraagstukken zijn voorhanden in de haven. We mogen niet aan de zijlijn vertoeven als nieuwe technologieën aan de horizon verschijnen. Integendeel, we kunnen en moeten hierin een voortrekkersrol nemen. Want innovatie is de sleutel tot succes.

Innovatief potentieel

De haven is een energiehub en het potentieel van de energietransitie (waterstof, koolstof-afvang en -opslag, groene energie, multifuel port …) is enorm. We gebruiken de technologie en expertise die in onze haven aanwezig is om het pad naar een CO2-neutrale en circulaire haven te effenen. Maar er zijn samenwerkingsverbanden nodig om alle schakels te linken, expertise en vertrouwen op te bouwen. Op dat vlak zijn in 2019 belangrijke stappen gezet met verschillende samenwerkingsakkoorden met toonaangevende spelers in het havengebied. We willen als hefboom fungeren voor start-ups met innovatief potentieel. Het ecosysteem van het Antwerpse havenplatform is een ideale omgeving om een open en innovatieve hub te zijn die nieuwe technologieën ingang laat vinden. Het resultaat is zichtbaar: tal van vernieuwende projecten en faciliteiten werden in gebruik genomen of opgestart. Ook het nieuwe inrichtingsplan voor de Churchill Industrial Zone staat in het teken van die ambitie en de transitie naar een duurzame circulaire haven met een hoofdrol voor innovatieve start-ups. Het zal een proeftuin worden voor duurzame chemie met de nodige faciliteiten om innovatieve concepten in de praktijk te testen om ze vervolgens te kunnen implementeren en exporteren. Ik hoop dat we steeds meer ‘Made in Antwerp’ gaan zien.

Sterk merk

Onze innovatieve ambitie reikt ver. We streven naar een haven met een digitaal zenuwstelsel, uitgerust met intelligente camera’s, sensoren en drones.

Samen maakten we van Port of Antwerp zo’n sterk merk. Laten we, met z’n allen, op dit elan verdergaan. En gezamenlijk, als havengemeenschap, ook in 2020 de krachten bundelen om samen de uitdagingen van morgen aan te gaan. Volle kracht vooruit, met passie en durf, op weg naar een duurzame toekomst voor onze haven.

Ik wens u allen een gezond en succesvol 2020. Laten we er opnieuw een fantastisch jaar van maken!

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp