"Community’s zijn de toekomst voor de logistiek"

Arthur Lasschuyt

Als opiniegast deelt Arthur Lasschuyt, Product Manager Transportmanagement Europe bij Descartes, zijn inzichten over samenwerking voor de logistieke sector. Wie wil reageren is welkom op opinie@flows.be.

Arthur Lasschuyt

Samenwerken is iets wat we van jongs af aan leren: op school, op sportclubs of in verenigingsverband. Naarmate we ouder worden, lijken deze community’s steeds minder een rol te spelen en is het vaker ieder voor zich. Zeker in de zakelijke omgeving is het ‘voor wat, hoort wat’, en dat is niet zozeer een vorm van samenwerken, maar van handel drijven. Toch zie je hierin nu een kentering. Het besef dat samenwerken misschien weleens voordelen voor eenieder kan opleveren, groeit. Hoe dat dan moet, is in veel sectoren – waaronder de logistiek – evenwel nog de grote vraag.

Een van twee

Kijken we naar samenwerking in de logistieke supplychain, dan betekent samenwerken op dit moment veelal twee dingen: onderling communiceren en daadwerkelijk informatie uitwisselen. Vaak zie je echter in de praktijk dat het slechts een van deze twee is. Communicatie is (nog) zelden strategisch van aard, maar wordt vooral operationeel ingezet om informatie uit te wisselen.

Denk bijvoorbeeld aan het uitwisselen van EDI-berichten voor het plaatsen van orders. Momenteel is er alleen sprake van suboptimale samenwerking door verschillende losstaande schakels of elementen, terwijl het nu juist om de complete keten moet gaan. Van fabrikant tot en met eindklant. Want ook de geselecteerde carrier om de order te bezorgen, al dan niet bij een consument thuis, speelt zijn rol – en vergeet bij internationale orders warehouse managers, forwarders en zelfs de douane niet. 

Single truth

Om dit te doorbreken, is volledige transparantie nodig. Dat is mogelijk door een infrastructuur te creëren, waarbij alle betrokken partijen data centraal beschikbaar stellen, zodat iedereen naar dezelfde data kijkt. Dat heeft als eerste voordeel dat de communicatie een stuk makkelijker is: je weet immers van elkaar waar je het over hebt. Maar er is meer. Door een gemeenschappelijke omgeving te creëren, waarin alle betrokken partijen een logistieke community vormen met inzicht in de complete keten, kunnen er beslissingen genomen worden die gunstig zijn voor die complete keten. Met meer efficiëntie als resultaat.

Kentering

We zien op dit moment in de markt dat betrokken partijen meer en meer met elkaar willen praten en informatie beschikbaar willen stellen. De overtuiging dat de keten hiervan kan profiteren, groeit gelukkig. De technologie is beschikbaar en bovendien laagdrempelig doordat het door steeds meer leveranciers als cloudservice wordt aangeboden. Dat betekent geen investeringen meer in eigen automatisering, maar een onlinedienst die optimaal is in te richten en waar elke partij binnen de supplychain makkelijk op aan te sluiten is. En daar profiteert uiteindelijk iedereen van.