Werken in transport en logistiek meer bevredigend dan aantrekkelijk

Transport en logistiek blijven het moeilijk hebben om werkkrachten aan te trekken. Nochtans is wie in die sectoren aan de slag is, best tevreden over zijn of haar job.

TL Hub, naar eigen zeggen “de enige vacaturesite in België gespecialiseerd in transport en logistiek”, voerde een steekproef uit om te peilen naar de tevredenheid van werknemers in transport, logistiek en supply chain. Daarbij werden zowel arbeiders (magazijniers, chauffeurs…) als bedienden en kaderleden uit uiteenlopende deelsectoren en uit de twee taalgroepen bevraagd.

Het resultaat is best positief: bijna 86% van de ondervraagden zegt zich vrij gelukkig (35%) tot zeer gelukkig (51%) te voelen in hun job. “Een zeer bemoedigend resultaat in een relatief minder goede economische context”, noemt TL Hub dit. Een deel van de uitleg kan liggen in het feit dat minder dan een derde te klagen heeft over teveel stress.

Daar staat wel tegenover dat –ondanks het herstel van de bedrijvigheid na de crisis waarin de sector “rake klappen” kreeg – het voor ondernemingen nog steeds behoorlijk lastig blijft om mensen met een juist profiel te vinden. Liefst 61% van de ondervraagden zegt met dat probleem te kampen.

Gebrek

“Voor vacatures in douane, verkoop, planning/dispatching of voor chauffeurs is er nog een gebrek aan gespecialiseerde kandidaten. Tegelijkertijd lijkt het steeds moeilijker om in ons land een twee- of zelfs drietalige kandidaat voor een managementfunctie te vinden”, stelt de site.

Vooral bij jonge afgestudeerden zijn vraag en aanbod niet goed op elkaar afgestemd. Wat dan wel de doorslag kan geven, is veeleer de ervaring die kandidaten konden opdoen tijdens een stage (41%), eerder dan de graad van het diploma (37%). Talenkennis (22%) is minder vaak de sleutel tot een job. Sleutelen aan ervaring en talenkennis is volgens TL Hub dan ook de beste weg naar leidinggevende functies in transport en logistiek, waar doorgroeien sneller kan dan in andere sectoren.

Om voldoende vers bloed aan te trekken moeten transport en logistiek zich een modern en dynamisch imago aanmeten en tevens afstappen van “inefficiënte, klassieke wervingsmethoden”, zegt het nog.