“Wegvervoer in ETS opnemen verhindert reductie emissies”

Het opnemen van het wegvervoer in het ‘Emissions Trading System’ (ETS) van de EU zou nadelige gevolgen hebben, zelfs indien de prijs voor de C02-emissies zou verdriedubbelen. Dat zegt Transport and Environment op basis van een Britse studie.

Het ETS is het paradepaardje van de EU in de strijd tegen de klimaatverandering. Het is een middel van de EU om de koolstofdioxide-emissies te beperken. In dit systeem moeten elektriciteitscentrales en de industrie vergunningen aankopen voor de CO2 die ze uitstoten.

Dezer dagen evalueert de Europese Raad het systeem en volgens een intern document dat Transport & Environment kon inkijken, wordt overwogen om het wegvervoer (niet alleen de trucks, maar ook de auto’s, bestelwagens, enz.) er in op te nemen.

T&E verzet zich hiertegen en haalt een studie van Cambridge Econometrics aan. Daaruit blijkt dat het olieverbruik en de CO2-emissies van het wegvervoer in het beste geval slechts met 3% zouden dalen over de volgende 15 jaar, zelfs indien de koolstofprijs zou stijgen van de huidige 6 euro/ton CO2 tot 20 euro/ton. 

Onhaalbaar

Een verdriedubbeling van de koolstofprijs zou dus amper effect hebben. Om de doelstellingen van 2030 te halen, zou de koolstofprijs moeten stijgen tot 217 euro/ton CO2, wat maatschappelijk onhaalbaar is.

T&E vermoedt dat de ETS zouden worden ingevoerd via een koolstoftaks op diesel en benzine. Aan de huidige prijs van 6 euro/ton CO2 zou één liter brandstof slechts 0.015 euro duurder worden, of nauwelijks 1%.

Volgens de studie zou het beter zijn om ambitieuze brandstofefficiëntie-standaarden in te voeren voor de periode na 2020. "Opteert men toch voor de opname van transport in het ETS, dan zouden 160.000 jobs in Europa verdwijnen en zou de olie-invoer stijgen met 22 miljard euro tegen 2030 en met 77 miljard tegen 2050," beweert de groene lobby.

T&E herinnert er tevens aan dat transport goed is voor één derde van de totale CO2-emissies van de EU en dat bij ongewijzigd beleid, deze na 2020 de grootste emissiebron wordt.

De opname van transport in het ETS is een Deens voorstel en volgens T&E lobbyen ook sommige autoconstructeurs in het voordeel ervan. Maar volgens William Todts, adviseur bij de groene drukkingsgroep, zou dat het aannemen van meer efficiënte maatregelen om de CO2-emissies tegen te gaan, alleen maar bemoeilijken. “Via ETS veegt men gewoon het probleem onder het tapijt,” zegt hij.

“Bovendien kan de vraag gesteld worden of het Deens voorstel legaal is volgens de Europese wetgeving”, stelt hij.

De studie van Cambridge Econometris leest u hier.