Havenbedrijf: "Werk maken van extra containercapaciteit essentieel"

Zowel het Antwerpse Havenbedrijf als de private havensector vertrouwen erop dat de procedure complexe projecten borg zal staan voor de realisatie van de nodige bijkomende containercapaciteit. De uitspraak van de Raad van State was niet verrassend.

Het Havenbedrijf zegt kennis te hebben genomen van het arrest van de Raad van State over het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor de havenontwikkeling op Linkeroever. De vernietiging van het GRUP komt niet als een verrassing over omdat eerder de auditeur al de vernietiging had gevraagd, luidt het bij het Havenbedrijf.

Het benadrukt dat het essentieel is dat er verder werk wordt gemaakt van extra containercapaciteit in de haven tegen 2022. “De Vlaamse regering heeft die noodzaak onderschreven en werkt via de procedure complexe projecten aan de realisatie van bijkomende containercapaciteit, waarmee we de toekomst van onze haven kunnen waarborgen”.

Het Havenbedrijf wijst er nog op dat wat de havenontwikkeling op Rechteroever betreft, het GRUP van kracht blijft, zodat daar de ontwikkeling binnen de afgebakende grenzen verder kan gaan.

Private havensector

Ook de private sector in de Antwerpse haven stelt zijn vertrouwen in de procedure complex project. “De procedure werd opgestart met de gedachte in het achterhoofd dat het GRUP ging geschorst worden. Jammer genoeg is het arrest in die zin uitgesproken zodat er weer kostbare tijd verloren gaat”, zegt Stephan Vanfraechem, directeur Alfaport-Voka Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland. “Door die beslissing heeft het eerder ingezette proces voor het meest maatschappelijk haalbare project geen rechtsgrond meer. Die rechtsgrond moeten we opnieuw creëren. De procedure complex project moet voor maatschappelijk draagvlak en juridische zekerheid zorgen”, zegt hij. Vorige week pas is er nog overleg geweest met alle actoren.

Binnen de procedure complexe projecten worden momenteel diverse alternatieven bestudeerd, zowel achter als voor de sluizen. Begin december liet de Vlaamse overheid met een alternatievenonderzoeksnota al eens in haar kaarten kijken. Daarin worden alle zones in kaart gebracht die – naast het door het Havenbedrijf nagestreefde Saeftinghedok – in aanmerking zouden kunnen komen voor de verdere uitbouw van de containerbehandelingscapaciteit in het Antwerpse havengebied tot 2030. Daar gaan ook de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen voor logistiek en industrie en de multimodale aansluiting op het hoofdnet mee gepaard.

Koen Heinen