Antwerpen nipt achter Noord-Brabant als krachtig logistiek ecosysteem

In de rangschikking van de meest krachtige regionale ecosystemen in de Benelux bekleedt Antwerpen de tweede plaats na Noord-Brabant. De toekomstkracht van logistieke regio’s werd in kaart gebracht door Buck Consultants in samenwerking met WDP.

Buck Consultants International (BCI) heeft een nieuwe methode ontwikkeld om de toekomstkracht van logistieke regio’s in kaart te brengen. “Er is vooral gekeken naar de logistieke ecosystemen. Niet alleen naar de huidige stand van zaken, maar ook naar de toekomstige potentiële kracht van de logistieke regio’s voor het vestigen en uitbreiden van distributiecentra”, zegt Kees Verweij, partner bij Buck Consultants.

“In onze contacten met potentiële vestigers en ook voor onze eigen investeringsstrategie zijn dit zeer bruikbare analyses”, benadrukt Joost Uwents, CEO van logistiek vastgoedgroep WDP.

In totaal werden 24 provincies/logistiek regio’s met elkaar vergeleken. In de top 10 worden Noord-Brabant en Antwerpen op plaatsen 1 en 2 chronologisch gevolgd door Zuid-Holland, Limburg (NL), Gelderland, Limburg (BE), Oost-Vlaanderen, Noord-Holland, Luik en Luxemburg (LUX).

Vier pijlers

Voor de samenstelling van de ranglijst bekeek BCI vier pijlers in de regionale logistieke ecosystemen. Een eerste pijler heeft betrekking op voldoende marktomvang en kansen voor business development voor logistieke operaties. Pijler twee heeft betrekking op de aantrekkelijke fysieke bedrijfsomgeving voor logistieke faciliteiten. Pijler drie gaat over de ontwikkeling van de arbeidsmarkt voor distributiecentra. De laatste pijler kijkt naar de hoge mate van innovatie en duurzaamheid in logistieke operaties. Per pijler zijn 4 hoofdactoren benoemd. Er zijn dus in totaal 16 hoofdactoren, die vervolgens geoperationaliseerd zijn met in totaal 47 indicatoren. Al deze data zijn verzameld en geanalyseerd voor alle 24 provincies in Nederland, België en Luxemburg.

Noord-Brabant en Antwerpen

Uit de analyse blijkt dat Noord-Brabant en Antwerpen het beste scoren op het gebied van regionale logistieke ecosystemen in de Benelux, al zijn er wel verschillen. Noord-Brabant scoort beter in fysieke bedrijfsomgeving en innovatie en duurzaamheid, terwijl Antwerpen sterker is in 'markt & business development' en arbeidsmarkt. Beide regio’s hebben een combinatie van Europese distributieactiviteiten en regionale/stedelijke distributie op grote schaal. Antwerpen heeft bovendien de tweede grootste haven van Europa binnen de provinciegrenzen, hetgeen sterk bijdraagt aan de hoge score.

Met Rotterdam als grootste haven van Europa eindigt Zuid-Holland op de derde plaats. De regio scoort ook goed op het vlak van arbeidsmarkt. De Nederlandse provincie Limburg (plaats 4) scoort iets lager op het thema ‘markt & business development’.

De Belgische provincies Limburg en Oost-Vlaanderen (6 en 7) zijn beide volgens de studie relatief sterk in ‘markt & business development’, maar kennen een verschillend profiel. Limburg is als achterlandregio voor de zeehavens aantrekkelijk voor Europese distributiecentra. Oost-Vlaanderen is daarentegen een provincie die de kracht van zeehaven- en stedelijke distributieactiviteiten kan combineren.

Luik staat als eerste Waalse provincie op de negende plaats. De regio is in een transitieproces van industriële naar logistieke regio en kan op dat vlak nog veel winnen, besluiten de onderzoekers.

Koen Heinen