Griet Van Reeth (ECS): “Management trainee is win-win voor iedereen”

Nieuws, Mensen
Roel Jacobus
Griet Van Reeth
Griet Van Reeth © ECS

Met het oog op verdere uitbreiding van zijn kader heeft ECS trajecten voor management trainees opgezet. De kandidaten worden als voorbereiding op een leidende functie eerst twee jaar in verschillende logistieke afdelingen ondergedompeld.

“Omdat onze organisatie sterk blijft uitbreiden, hebben we nood aan masters die op korte termijn – drie tot vijf jaar – naar een managementfunctie kunnen doorgroeien”, zegt Griet Van Reeth, hr-director van ECS. Het multimodaal transportport- en logistiek bedrijf Zeebrugge deed onlangs een oproep naar kandidaten voor een traject van ‘logistics management trainee’.

“Dankzij onze toegenomen schaal van nu al meer dan zeshonderd medewerkers, kunnen we een kennismaking met diverse logistieke afdelingen én een ambitieus groeipad aanbieden. We mikken op mensen met een masterdiploma economie, IT of engineering. Leeftijd, werkervaring of taal is niet zozeer van belang. We houden vooral van mensen met een open geest en zin om zich in logistiek te verdiepen. Dat is een win-winsituatie voor zowel de kandidaat als het bedrijf.”

Van digitaal naar papier en terug

Sinds ECS en sectorgenoot 2XL vier jaar geleden samengingen, investeert het nieuwe zwaargewicht permanent in verdere professionalisering. “We zetten sterk in op automatisering van de magazijnen en operaties, gekoppeld aan digitalisering van de administratie. Deze sector is voortdurend in verandering. De brexit bijvoorbeeld blijft ons voor bijzonder grote uitdagingen stellen. We zitten nog maar pas in de eerste fase, straks komen in oktober de tweede en na nieuwjaar de derde fase. Daarom moeten we onze medewerkers voortdurend bijscholen, de processen flexibel aanpassen en gericht bijkomende mensen aanwerven.”

Het digitale speelt daarin een zeer grote rol, maar ook dat is een genuanceerde uitdaging. “Bij de huidige brexitadministratie komt weer veel papier te pas. Het lijkt wel of we in de tijd terugkeerden. We verwachten wel dat dit binnen afzienbare tijd gedigitaliseerd zal worden. We moeten daar tijdig voor klaarstaan, als we onze positie van koploper in de sector willen behouden.”

Elke zes maanden iets anders

De voorbij jaren kanaliseerde ECS de interne opleidingen in een ‘academy’ en werden trajecten voor interne rotatie opgezet. “Een twintigtal medewerkers zit in een traject van intern assessment met het oog op doorgroeien. Dat kan zowel in de hoogte zijn als naar een nieuw expertisedomein leiden. Een voorbeeld daarvan zijn de jaarlijks drie tot vier medewerkers die met succes deelnamen aan het postgraduaat Smart Logistics van KU Leuven, waarvan ECS twee jaar geleden mee aan de wieg stond.”

Dat postgraduaat spoort met het profiel van de management trainees die sinds twee jaar ook extern aangeworven worden. “Zij krijgen eerst twee jaar intensieve en afwisselende opdrachten in verschillende businessunits. Bijvoorbeeld eerst zes maanden in de customer service, gevolgd door telkens zes maanden in de planning van het wegvervoer, het spoor en shipping. Zo verwerven ze een ruime visie op hoe logistiek in elkaar zit. Dit pas perfect in ons streven naar een duurzame, boeiende en lange loopbaan in een onderneming die enerzijds innovatief en internationaal werkt en anderzijds nog altijd de vertrouwdheid van een familiebedrijf koestert”, besluit Van Reeth.

Roel Jacobus