Eric Van Hooydonk pluist EU-havenwet in 1.300 pagina’s uit

Nieuws, Mensen
Michiel Leen

1307 bladzijden telt het boek ‘The EU Seaports Regulation’. Van Hooydonk staat er zelf wat van te kijken. “Ik had bij aanvang niet het idee dat het zo’n lijvig werk zou worden. Het begon als een tijdschriftartikel, maar werd algauw een veel omvangrijker werkstuk.”​

Naar de oorzaak is het niet lang zoeken. De Europese Havenverordening, die in 2017 eindelijk gefinaliseerd werd en in maart van dit jaar van kracht werd, is het resultaat van zo’n twintig jaar getouwtrek. Dat maakt van de verordening een document waar wel wat studeerwerk bij komt kijken om het te doorgronden. “Dit is het moeilijkste juridische boek dat ik ooit schreef”, zegt Van Hooydonk. ​”Er zijn nog veel vragen en onduidelijkheden over de betekenis, de interpretatie en de impact van de nieuwe regelgeving.”​

​Frequently Asked Questions

De Havenverordening vertoont raakvlakken met andere Europese wetten over liberalisering en concessies en met de rechtspraak van het Europees Gerechtshof in Luxemburg. ​Het boek vat aan met 25 ‘frequently asked questions’ en de bijhorende antwoorden. Daarna wordt, dixit Van Hooydonk, artikel per artikel, woord per woord uitgepluisd wat de richtlijn allemaal behelst. Waar nodig zijn diagrammen en schema’s ingelast. Daarbij houdt Van Hooydonk ook rekening met de praktijk van de havenexploitatie in de publieke en private sector. Alles bij elkaar goed voor twee en half jaar werk. ​

Voor wie is deze turf bestemd? “Havenautoriteiten, overheden en besturen, maar ook dienstverleners in de haven en havengebruikers hebben er baat bij de verordening goed te begrijpen”, klinkt het. “Alle stakeholders krijgen met de Europese regels te maken. Alleen schijnen in de haven nog niet alle partijen zich bewust te zijn van het belang van de Port Package. We zullen gaandeweg ontdekken wat de impact zal zijn. Uiteindelijk gaat dit ruim driehonderd Europese havens aan.”​

​Het boek is verkrijgbaar bij Portius voor 250 euro. Van Hooydonk bespreekt al een tweede editie met een internationale uitgever.  

Michiel Leen