Leerstoel Dennie Lockefeer zoekt nu ook individuele sponsors

Nieuws, Mensen
Michiel Leen

Een leerstoel oprichten doe je niet zomaar. Het idee om de betreurde CCO van transportbedrijf Van Moer te eren met een eigen leerstoel, werd al bij de afscheidsviering in januari gelanceerd. In juni werd al een oproep gelanceerd voor bedrijven die het initiatief willen steunen. Mede-initiatiefneemster Christa Sys (Universiteit Antwerpen) roept nu ook individuele sponsors op om de leerstoel mee te steunen. “We willen een groep ‘vrienden van de Leerstoel Dennie Lockefeer’ op de been brengen”, zegt Sys. “We kregen recent al enkele aanvragen van mensen die Dennie persoonlijk hebben gekend. Zij willen bijdragen aan de benodigde fondsen. Decretaal is bepaald dat je minstens 70.000 euro bij elkaar moet krijgen en dat de leerstoel minstens drie jaar moet bestaan.” 

Op naar de 70.000 euro

Sys maakt zich sterk dat dat bedrag een haalbare kaart is. Bij de ongeveer twintig donerende bedrijven vinden we alvast vertegenwoordigers van de financiële sector, verzekeringen, vastgoed, bedrijven gespecialiseerd in people management, IT, vertegenwoordigers van binnenvaart, advocatuur, wegvervoer, scheepsbouw, en verladers en douanedeclaranten. Niettemin doet Sys een warme oproep aan de Antwerpse havengemeenschap om mee in de financiering te stappen. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar. Alle praktische informatie werd door Sys verzameld op een aparte webpagina.

Over de specifieke inhoudelijke invulling van het project wordt momenteel nog nagedacht. In de loop van september komt er wellicht meer duidelijkheid. De officiële lancering van de leerstoel Dennie Lockefeer is gepland in december. 

Michiel Leen