Desirée Verhelst (Marsh): “Bedrijven onderschatten politiek risico”

Nieuws, Mensen
Michiel Leen

De political risk map van risico- en verzekeringsadviseur Marsh is een bekend overzicht waarbij ieder jaar wordt ingeschat hoe stabiel of volatiel de internationale politieke situatie is en hoe die kan wegen op de risico’s en activiteiten van internationaal opererende bedrijven. Desirée Verhelst – Senior Broker Credit, Political and Special Risks bij Marsh – legt uit hoe de kaart gebruikt wordt om klanten snel inzicht te bieden in hun vaak onderschatte blootstelling aan politieke risico’s.

“De kaart is het startpunt voor een gesprek over de exposure aan politiek risico”, zegt Verhelst. “Zelfs Belgische bedrijven die schijnbaar alleen lokaal zaken doen, kunnen kwetsbaar zijn. De hele supplychain en afzetmarkt wordt beïnvloed door internationale tendensen.”

Oppassen met olie en gas

Daartoe is een goed inzicht nodig in de activiteiten en de locaties van het bedrijf, maar ook diens supplychain, afzetmarkt en type klanten. “Als je veel voor de overheid werkt, ziet je risicoprofiel er anders uit dan wanneer je vooral voor de privé werkt. Ook investeringsplannen worden bekeken in functie van de mogelijke risico’s.”

“Energiebedrijven staan hoog op de agenda. In minder stabiele politieke contexten lopen ze heel snel het gevaar geconfisqueerd en genationaliseerd te worden. Denk maar aan Venezuela of Argentinië.”

Huis in brand 

De index maakt gebruik van korte- en langetermijnperspectieven. Europa geeft dan een paradoxaal beeld: op de korte termijn iets meer zorgelijk, op de lange termijn wat beter. “Zaken als de brexit verhogen op korte termijn de politieke instabiliteit, maar het gaat wel om relatief bevattelijke instabiliteit binnen mature democratieën. In grote delen van Afrika en het Midden-Oosten is er nu een relatieve stabiliteit, maar niemand weet hoe het er op termijn aan toegaat.”

Algemeen gesproken is politiek risico zoiets waar de klanten pas aan denken wanneer het eigenlijk al te laat is. “Vandaag kun je je niet meer verzekeren tegen de brexit, net zoals je een huis niet kunt verzekeren wanneer het al in brand staat”, zegt Verhelst. “Calculeer het dus op voorhand in. Niet elke verzekering dekt politiek risico automatisch.”

Michiel Leen