Nieuwjaarsbrief Geert Pauwels (Lineas)

Nieuws, Mensen
Bart Timperman

Op de nieuwjaarsrecepties merk ik een positieve ingesteldheid over onze economie en goede vooruitzichten voor onze sector. Logistiek blijft jaarlijks groeien en dat is zeker positief. Maar het verbaast me ook dat maar zeer weinig mensen bezig zijn met het alsmaar groeiende mobiliteitsprobleem en de nefaste impact van transport op het klimaat. Zijn we ons wel bewust van de grote schaduw die onze sector op de samenleving werpt en zeker ook op onze bedrijven en economie?

30% groei van de transportsector … maar tegen welke prijs?

Transport zal in Europa minstens 30% groeien tegen 2030. Goed nieuws voor onze business. Maar het betekent wel dat we tegen dan 26% extra CO2 de lucht in gaan blazen, hoofdzakelijk omdat we voor 74% afhankelijk zijn van wegtransport. Een stijging die onze klimaatdoestelling van -49% onmogelijk maakt.

En dan hebben we de werken aan de Oosterweel. We staan vandaag al gemiddeld 44 uur per jaar in de file, maar de werken zullen de mobiliteit rond Antwerpen de komende jaren pas echt in het honderd sturen. Als we daar nog eens de geschatte 90.000 extra vrachtwagens op het Belgische wegennet tegen 2030 aan toevoegen, staat binnenkort heel het land permanent vast. En iedereen is het erover eens: extra wegcapaciteit creëren is niet voldoende en vaak gewoonweg niet mogelijk.

Willen we als sector de nefaste invloed op het klimaat, de mobiliteitscrisis, de luchtvervuiling, en de daaraan gelinkte economische gevolgen echt op ons geweten hebben?

Naar een slimmere transportmix voor een duurzame samenleving

Er wordt nu al hard gewerkt aan verschillende oplossingen voor ons mobiliteitsprobleem, door bijvoorbeeld meer ’s nachts te transporteren, de vullingsgraad van trucks te verbeteren enzovoort. Laten we dit vooral blijven doen. Tegelijk moeten we echter beseffen dat dit niet voldoende zal zijn om het probleem op te lossen. Voor een echt duurzame oplossing gaan we ook een structurele modal shift naar het spoor moeten maken!

Want de feiten zijn er: het spoor verbruikt zes keer minder energie dan de weg. Daarbij stoot het ook minstens negen keer minder CO2 uit, veroorzaakt het acht keer minder luchtvervuiling en zadelt het de Belgische samenleving met 20 keer minder kosten op per tonkm. En het spoornet heeft wel genoeg bestaande capaciteit om de 30% groei op te vangen!

Ik krijg soms de vraag of er een toekomst is voor het spoor. Maar de echte vraag is eigenlijk: is er wel een toekomst zonder spoor?

Ons engagement voor samenwerking en modal shift naar het spoor

Met de Europese Rail Freight Forward coalitie gaan we het engagement aan om het marktaandeel van het spoor tegen 2030 van 18 naar 30% te krijgen in Europa. Dat is meer dan een verdubbeling van de volumes, met bestaande infrastructuur en een fractie van de maatschappelijke impact.

Hoe gaan we dat doen? Wij als spoorvrachtoperatoren engageren ons om onze klanten meer en betere spoorproducten en intermodale oplossingen aan te bieden, in samenwerking met andere transportmodi. Maar we kunnen het niet alleen: infrastructuurbeheerders moeten zich organiseren om het rijden van een trein door Europa even gemakkelijk te maken als het rijden van een vrachtwagen. Ook onze beleidsmakers moeten een duidelijke richting kiezen en een gelijk speelveld creëren tussen de verschillende transportmodi om de modal shift mogelijk te maken.

Ik ben hoopvol. Maar realistisch. Deze nieuwjaarsbrief is een warme oproep aan allen om hier samen aan te werken. We hebben ieders bijdrage nodig om van de groeiprognose van onze sector ook een succes voor onze samenleving te maken.

Ik wens jullie een voorspoedig, vlot en gezond 2019. En ik zie jullie graag bij de aankomst van #NoahsTrain, symbool van het engagement van Rail Freight Forward voor het klimaat, in februari te Brussel. Dan maken we met onze sector ook onze ambitie op Belgisch niveau bekend. 

Geert Pauwels, CEO Lineas