Hoogtechnologische NarcoReader spoort drugs efficiënter op

Nieuws, Logistiek
Melanie De Vrieze

Politiediensten en douane investeren heel wat tijd en middelen in het opsporen van illegale middelen. Meldingen van drugsvondsten in de Antwerpse haven zijn vaste prik op de website van Flows. Regelmatig lopen smokkelaars, dealers en gebruikers tegen de lamp, maar de strijd tegen drugs(handel) is verre van vanzelfsprekend.

Valse positief

Om successen te boeken, is het van belang dat illegale drugs opsporen en identificeren op een efficiënte manier gebeurt. “Vandaag werken politie en douane on the spot nog altijd met eenvoudige kleurentesten, gebaseerd op chemische reacties”, zegt professor Karolien De Wael van Universiteit Antwerpen. “Daar zijn meerdere nadelen aan verbonden. Sommige onschuldige substanties geven, net zoals bij cocaïne, een verkleuring. Het resultaat blijkt vaak – na een dure controle in een labo – vals positief te zijn. De accuraatheid van de kleurtest voor cocaïne is maar zo’n 70%.”

Europa investeert 5,5 miljoen euro in het BorderSens-project om nieuwe technologie te ontwikkelen. De Universiteit Antwerpen coördineert de werkzaamheden van een consortium, dat zestien partners uit acht EU-lidstaten bundelt. Tot de partners behoren universiteiten, grensautoriteiten, politiediensten van havens en luchthavens, organisaties zoals het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie en enkele bedrijven. Ook de Belgische douane (haven en luchthaven) en het Belgische douanelab zitten in het consortium. 

Kleine elektrische impuls

“Wij werkten aan een technologie die met een elektrochemische sensor werkt”, legt De Wael uit. “Het toestel, de NarcoReader, stuurt via een elektrode een kleine elektrische impuls door het staal. Binnen de veertig seconden verschijnt het resultaat van de test op de gekoppelde smartphone of tablet. De NarcoReader maakt een einde aan de vele valse positieven en valse negatieven.”

De nieuwe technologie werd al uitgebreid en met succes getest op het opsporen van cocaïne in een labo-omgeving. Een gebruiksvriendelijk toestel voor de detectie van alle drugs wordt nu uitgebreid getest in diverse Europese landen.

Melanie De Vrieze