Nieuwe Britse regering werkt aan ‘freeports’ bij harde brexit

Nieuws, Logistiek
Sven Josten

Een vrijhaven is een haven waar goederen kunnen worden gelost, geladen en opgeslagen zonder onderworpen te zijn aan invoerrechten en btw. In de meest ruime zin kunnen nog bijkomende vrijstellingen worden verleend, bijvoorbeeld vrijstelling van vennootschapsbelasting. Het is niet heel duidelijk hoe ver de Britse regering wil gaan. De aankondiging door de Britse regering dat er tien freeports zullen worden opgericht in het Verenigd Koninkrijk (VK), lokt diverse reacties uit. De Labouroppositie vreest dat er economische activiteiten uit het binnenland zullen verhuizen naar deze freeportzones en dat dit een race naar de bodem zal veroorzaken door het ontbreken van controles door de autoriteiten. Eigenaardig genoeg spreekt Boris Johnson zelf over slechts zes vrijhavens.

BPA en Clecat

De BPA (British Ports Association) vraagt om het systeem breder uit te rollen om te vermijden dat deze freeporthavens de niet-vrijhavens zullen wegconcurreren. Clecat (European Association for Forwarding, Transport, Logistics and Customs Services) doet opmerken dat de ontwikkeling van vrijhavens door het Verenigd Koninkrijk als lid van de EU, ook perfect mogelijk was geweest. Lloyd’s List schrijft daarom dat de bewering ‘dat de EU de inrichting van vrijhavens in het VK verhinderde’ van de voormalige journalist Boris Johnson tijdens de campagne voor het leiderschap van de conservatieve partij, dus ‘fake news’ was. Clecat stelt ook dat er binnen de bestaande EU-regels perfect plaats is voor vrijhandel, bijvoorbeeld door het systeem van actieve en passieve verdeling, door de douanemagazijnen en tijdelijke opslagregelingen.

Labour en de conservatieven

De Labouroppositie vreest dat de vrijhavens aanleiding zullen geven voor allerhande wanpraktijken. De EU vreest ook dat deze vrijhavens het speelterrein zullen worden voor btw-fraude en handel in namaakwaren. De conservatieve partij zelf, bij monde van de minister voor internationale handel Elizabeth Truss, ziet dan weer alleen maar voordelen. De vrijhavens zullen de handel met de Verenigde Staten en de Aziatische opkomende economieën ten goede komen en het Verenigd Koninkrijk aantrekkelijk maken.

Vrijhavens in de EU

De Europese Commissie is een koele minnaar van het concept vrijhavens maar er bestaan er toch heel wat op EU-grondgebied, vooral in Oost-Europa. De volledige lijst van EU-vrijhavens vindt u hier. Tot nu toe is de enige vrijhaven in het Verenigd Koninkrijk gelegen op het eiland Man. Het is nu afwachten of het hier een ernstig initiatief betreft of eerder om spierballengerol gaat. Misschien wil de regering van het Verenigd Koninkrijk ook zorgen voor een soort bufferzones waar EU- goederen kunnen worden opgeslagen voor ze worden ingeklaard voor binnenlands gebruik. Dit zou voor exporteurs van Europese goederen zelfs misschien goed nieuws kunnen zijn omdat hierdoor congestie bij dedouanering zou kunnen worden vermeden. De betrokken truck zou dan direct terug kunnen vertrekken. Maar de extra kosten voor opslag en overslag zullen niet min zijn. De Britse regering zou strategische goederen een voorkeursbehandeling kunnen laten genieten om tekorten en de erbij horende ontevredenheid bij de bevolking, te vermijden.

Sven Josten