Acht miljoen voor omschakeling naar spoor en binnenvaart

Nieuws, Logistiek
Michiel Leen

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en de Vlaamse havens investeren samen acht miljoen euro om vrachtvervoer van de weg te halen en te verschuiven naar de binnenvaart of het spoor. Door versnipperde vrachtvolumes te bundelen wordt het voor transporteurs veel interessanter om vrachtwagens in te ruilen voor een binnenschip of een goederentrein. Vlaanderen en de Havenbesturen dragen elk 50% van de kosten. “We gaan alle goederen met dezelfde bestemming verzamelen, zodat je alles op hetzelfde schip of dezelfde trein kan zetten”, zegt Weyts. “Elke vracht die via waterweg of spoorweg kan gaan, moet niet meer over de autoweg.”

Op dit ogenblik verloopt het meeste containertransport tussen de havens en het hinterland nog altijd met vrachtwagens. De vrachtvolumes zijn vaak te versnipperd om alternatieven zoals de binnenvaart of het goederspoor concurrentieel te maken. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en de Vlaamse havens slaan nu de handen in elkaar om vrachtvervoer van de weg te halen en te verschuiven naar de binnenvaart en het spoor. Voor elke euro die de Vlaamse havenbesturen investeren in een innovatieve maatregel om goederen te bundelen, legt Vlaanderen er een euro naast. Samen voorzien ze zo acht miljoen euro voor gerichte maatregelen die vrachtvolumes efficiënt bundelen, zodat er voldoende massa verzameld wordt om vervoer via een binnenschip of een goederentrein echt efficiënt en concurrentieel te maken.  Daarbij worden ook vrachten van concurrerende bedrijven gebundeld.

Nieuw plan voor spoor 

Het luik ‘spoor’ is helemaal nieuw. De intentie is om 5% van het havengerelateerd vrachtvervoer van de weg naar het spoor te brengen. Dat kan lukken door al het internationaal vervoer vertrekkend of aankomend in een Vlaamse haven, te concentreren op één punt. Zo ontstaat er volgens het kabinet-Weyts een efficiënter netwerk en verlaagt de kostprijs. “Slim gebruik van de mogelijkheden van de waterweg en het spoor doet de files krimpen en verhoogt de logistieke slagkracht van onze Vlaamse havens”, zegt Weyts. “Je moet je niet blindstaren op de file aan je voordeur als er aan je achterdeur boulevards open liggen”.

Level playing field 

Ben Beirnaert, general manager bij Combinant, reageert positief op het voorstel. “We bekijken al langer samen met de haven en de Vlaamse regering hoe we het spoor aantrekkelijker kunnen maken voor het havenvervoer”, zegt Beirnaert. “Stel dat je een tegemoetkoming kunt krijgen voor het transport tussen een bepaalde containerterminal en Combinant, vanwaaruit de vracht richting hinterland vertrekt, dan maak je de trein concurrentiëler en aantrekkelijker. Door de korte afstanden is het voor het spoor vaak moeilijk om te concurreren met de truck. Door dit plan kan een level playing field ontstaan tussen trein, binnenvaart en truck, waarbinnen de klant dan kan kiezen voor een modus.” 

Apart spoorgebied 

Goederenbundeling maakt de trein enkel aantrekkelijker. “Je kunt de klant een waaier aan bestemmingen aanbieden binnen het havengebied. Ik vermoed trouwens dat het hierbij niet zal stoppen voor de ontwikkelingen in de Antwerpse haven. Als de haven erkend kan worden als een apart gebied binnen het spoornet, met een beperkte maximumsnelheid en dus iets minder stringente veiligheidsregels, kan het spoor een hoge vlucht nemen. Dus ja, ik ben positief over het plan dat nu voorligt, al wacht ik wel nog op de invulling van de details.”

Michiel Leen