Minder boetes voor scheepsagenten door akkoord tussen ASV en douane

Nieuws, Logistiek
Bart Timperman

Op het douanecongres in 2018 ondertekenden de douane en Alfaport/Voka een samenwerkingsovereenkomst waarin de private sector en de administratie beloofden te zoeken naar een betere verstandhouding en een opener communicatie. “Dan was het aan de verschillende verenigingen in de private sector om dat basisakkoord concreet vorm te geven”, vertelt ASV-directeur Eddy Wouters. “Wij deden daar behoorlijk lang over, omdat wij dat akkoord echt in de diepte wilden uitwerken.”

Vanavond wordt het resultaat van die onderhandelingen ondertekend door de douanetop én het ASV. “In dat akkoord verklaren beide partijen dat ze gaan werken aan wederzijdse kennis en begrip. Denk bijvoorbeeld maar aan wederzijdse stages om elkaars praktijk te leren kennen. We stellen ook nadrukkelijk dat we elkaar permanent zullen consulteren en dat we zoveel mogelijk willen overleggen.”

Fraudebestrijding

Aan de kant van de scheepsagenten verbinden de leden van het ASV er zich toe dat ze ijveren voor een correcte toepassing van de douanewetgeving. Daarnaast beloven ze hun volle medewerking aan de strijd tegen fraude. “Dat houdt van onze kant een duidelijk engagement in”, beklemtoont Eddy Wouters. “De scheepsagenten die lid zijn van ASV en een AEO (Authorised Economic Operator) erkenning hebben, beloven een gedragscode na te leven. Die wordt nu verder uitgewerkt en vastgelegd op 30 juni.”

Boetes verdwijnen

In ruil voor dat engagement belooft de douane dat ze bij al de betrokken scheepsagenten in het vervolg zullen uitgaan van de goede trouw. “Ook die opstelling wordt voor 30 juni nog geconcretiseerd”, verduidelijkt Eddy Wouters. “Dat houdt in dat een fout van een agent niet meer onmiddellijk tot een boete zal leiden, zoals dat in het verleden wél was. Bij een fout zal de douane de scheepsagent contacteren en waar mogelijk een verbetertraject afspreken. Als dat resultaat oplevert, krijgt de betrokken agent geen boete meer.”

Dienst Geschillen

De ASV-directeur spreekt van een historisch akkoord waar alle partijen veel beter van worden. “Ik ben bijzonder opgetogen dat de Administrateur-Generaal Kristian Vanderwaeren vanavond naar onze ‘ASV Maritieme Get-Together’ komt om er het akkoord persoonlijk te ondertekenen. Naast zijn handtekening staan nu al de handtekeningen van Luc Van De Velde-Poelman, het Departementshoofd van de Dienst Geschillen, en van Herman Van Cauwenberghe, het Hoofd van de Administratie-Operations, onder het akkoord. Dat geeft aan dat alle douanediensten hier op een lijn zitten. Voor ASV zal voorzitter Philippe Oyen vanavond het akkoord tekenen, samen met de ondervoorzitters Marc Beerlandt en Frank Driesen.

Bart Timperman