Unieke samenwerkingsovereenkomst tussen douane en Alfaport-Voka

Alfaport Voka en de douane hebben na het douanecongres een samenwerkingsovereenkomst ondertekend die concrete principes bevat in de strijd tegen illegale handel en fraude. Verbetertrajecten en informatie-uitwisseling vormen de speerpunten.

De directe aanleiding voor de samenwerkingsovereenkomst is het Stroomplan, het masterplan in de strijd tegen de Antwerpse drugsmaffia. Hogere boetes en een strenger toezicht op de goederenbewegingen die zich aan het douanetoezicht onttrekken, vormen de belangrijkste aandachtspunten.

De samenwerkingsovereenkomst tussen de douane, Alfaport-Voka en haar leden is uniek op sectorniveau. “Het is een ruim pakket maatregelen waarmee we de processen om fraude op te sporen en de compliance van bedrijven te verbeteren,” zegt Jan Van Wesemael van Alfaport-Voka. Het belang ervan mag niet onderschat worden. “De overeenkomst is heel concreet, maar de uitrol van de concrete samenwerkingsprojecten moet nog gebeuren.”

Verbetertrajecten

De verbetertrajecten dienen bijvoorbeeld om de operatoren die met fouten en overtredingen te maken krijgen op het juiste pad te brengen. ”We creëren bewustzijn bij de logistieke dienstverleners en wijzen hen erop om de wetgeving correct na te leven. Loopt het toch mis, dan zijn er verbetertrajecten.”

Concreet betekent dit dat de operatoren hun interne processen moeten optimaliseren. “Er is wel nog wat werk aan de winkel om die compliance tot een voldoende hoog niveau te krijgen", luidt het.

Ook het uitwisselen van informatie is een van de speerpunten. “Wanneer een bedrijf fraude detecteert of niet-correcte gegevens onderschept, dan moet het nog beter dan voorheen informatie uitwisselen. Daarvoor dienen de dataplatformen.” De operator zal maatregelen nemen zodat de overtreding zich in de toekomst niet meer voordoet. “In het geval van onvoldoende kennis in huis, zullen wij hem ondersteunen met bijvoorbeeld opleidingsprogramma’s.”

Tijdig signaliseren

In de samenwerkingsovereenkomst onderlijnen de diverse partijen dat bij de beoordeling van fouten rekening wordt gehouden met het principe van ‘te goeder trouw’. “Vroeger stelde de douane soms fouten vast, zonder de operatoren hierover tijdig te informeren. Na jaren werd het bedrijf plots aan een hoog tarief beboet zonder dat het ooit al op de vingers werd getikt. Die situaties willen we met de samenwerkingsovereenkomst vermijden. We vinden het belangrijk om tijdig fouten te signaliseren en te communiceren zonder onmiddellijk met de zware hamer te zwaaien. De operator moet de tijd krijgen om tussen te komen en in een verbetertraject te stappen.” 

Melanie De Vrieze