Standaardwaarden voor Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) bekend

Nieuws, Douane
Melanie De Vrieze
Spoorterminal Combinant
Spoorterminal Combinant © Port of Antwerp-Bruges

De standaardwaarden (‘default values’) voor het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) zijn gepubliceerd. Die geven een richting voor de emissiewaarden van het productieproces van CBAM-goederen. Daar wordt over twee jaar de kostprijs van de CBAM-certificaten op berekend.

Het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) is een Europese verordening die de EU toelaat een zogenaamde CO2-prijs aan te rekenen aan de EU-grenzen voor de uitstoot van broeikasgassen die is vrijgekomen bij de productie van bepaalde goederen (de ‘CBAM-goederen’) buiten de EU.

Het doel van CBAM is enerzijds een ‘level playing field’ te creëren om te vermijden dat er oneerlijke concurrentie optreedt van bedrijven buiten de EU. Anderzijds wil de EU met CBAM het risico van zogenaamde koolstoflekkage voorkomen. In dat geval beslissen bedrijven om vervuilende activiteiten buiten de EU te verplaatsen en de geproduceerde producten vervolgens binnen te brengen in de EU via invoer.

Standaardwaarden

CBAM geldt voor importeurs van CBAM-goederen: ijzer en staal, aluminium, cement, meststoffen, elektriciteit en waterstof. Recent zijn de ‘default values’ gepubliceerd die een richting geven voor de emissiewaarden van het productieproces van de CBAM-goederen. Daar wordt over twee jaar de kostprijs van de CBAM-certificaten op berekend. De ‘default values’ worden nu door veel bedrijven gebruikt voor de eerste CBAM-rapportage. Want in de transitiefase – van 1 oktober 2023 tot 31 december 2025 – geldt al een rapporteringsverplichting.

De overgangsperiode is belangrijk om een zorgvuldige, voorspelbare en evenredige overgang voor EU- en niet-EU-bedrijven en overheidsinstanties mogelijk te maken. Tijdens deze periode zullen importeurs van CBAM-goederen alleen de broeikasgasemissies die zijn opgenomen in hun ingevoerde goederen moeten rapporteren, zonder financiële betalingen voor aanpassingen.

EU-methode

Tot eind 2024 kunnen bedrijven op drie manieren rapporteren: volledige rapportage volgens de nieuwe methode (EU-methode), rapportage op basis van een gelijkwaardige methode of rapportage op basis van standaard referentiewaarden (tot juli 2024). Vanaf 1 januari 2025 zal alleen de EU-methode aanvaard worden.

Wat de standaardwaarden voor de CMAB-goederen zijn, vindt u via deze link.

Standaardwaarden voor Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) bekend – Flows

Standaardwaarden voor Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) bekend

Nieuws, Douane
Melanie De Vrieze
Spoorterminal Combinant
Spoorterminal Combinant © Port of Antwerp-Bruges

De standaardwaarden (‘default values’) voor het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) zijn gepubliceerd. Die geven een richting voor de emissiewaarden van het productieproces van CBAM-goederen. Daar wordt over twee jaar de kostprijs van de CBAM-certificaten op berekend.

Het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) is een Europese verordening die de EU toelaat een zogenaamde CO2-prijs aan te rekenen aan de EU-grenzen voor de uitstoot van broeikasgassen die is vrijgekomen bij de productie van bepaalde goederen (de ‘CBAM-goederen’) buiten de EU.

Het doel van CBAM is enerzijds een ‘level playing field’ te creëren om te vermijden dat er oneerlijke concurrentie optreedt van bedrijven buiten de EU. Anderzijds wil de EU met CBAM het risico van zogenaamde koolstoflekkage voorkomen. In dat geval beslissen bedrijven om vervuilende activiteiten buiten de EU te verplaatsen en de geproduceerde producten vervolgens binnen te brengen in de EU via invoer.

Standaardwaarden

CBAM geldt voor importeurs van CBAM-goederen: ijzer en staal, aluminium, cement, meststoffen, elektriciteit en waterstof. Recent zijn de ‘default values’ gepubliceerd die een richting geven voor de emissiewaarden van het productieproces van de CBAM-goederen. Daar wordt over twee jaar de kostprijs van de CBAM-certificaten op berekend. De ‘default values’ worden nu door veel bedrijven gebruikt voor de eerste CBAM-rapportage. Want in de transitiefase – van 1 oktober 2023 tot 31 december 2025 – geldt al een rapporteringsverplichting.

De overgangsperiode is belangrijk om een zorgvuldige, voorspelbare en evenredige overgang voor EU- en niet-EU-bedrijven en overheidsinstanties mogelijk te maken. Tijdens deze periode zullen importeurs van CBAM-goederen alleen de broeikasgasemissies die zijn opgenomen in hun ingevoerde goederen moeten rapporteren, zonder financiële betalingen voor aanpassingen.

EU-methode

Tot eind 2024 kunnen bedrijven op drie manieren rapporteren: volledige rapportage volgens de nieuwe methode (EU-methode), rapportage op basis van een gelijkwaardige methode of rapportage op basis van standaard referentiewaarden (tot juli 2024). Vanaf 1 januari 2025 zal alleen de EU-methode aanvaard worden.

Wat de standaardwaarden voor de CMAB-goederen zijn, vindt u via deze link.