‘Power to Methanol’-installatie Antwerpen eind 2023 operationeel

Nieuws, Douane
Michiel Leen
Inovynterreinen in haven Antwerpen
Inovynterreinen in haven Antwerpen © Port of Antwerp

Het project ‘Power to Methanol’ in de Antwerpse haven krijgt concrete vorm. Als alles volgens plan verloopt, is de site eind 2023 operationeel. De Vlaamse overheid subsidieert alvast de helft van de projectbegroting.

Het project ‘Power to Methanol’ werd in mei vorig jaar voorgesteld. Een partnerschap van zeven bedrijven en instellingen, waaronder Port of Antwerp, Engie, Indaver, INEOS-dochter Inovyn en Oiltanking, zal op de Inovynsite in de Antwerpse haven een proefopstelling bouwen voor het winnen van duurzame methanol. De haalbaarheidsstudies zijn in april van dit jaar afgerond, en intussen is er meer zicht op de concrete timing van het project. “Inmiddels is beslist wie de technische providers voor de installatie worden”, zegt Nathalie Meert van INEOS. “De volgende fase is die van het Front End Engineering Design (FEED), waarin de plannen concreter worden uitgewerkt. Die fase van de werken zou in het derde kwartaal van 2021 afgerond moeten zijn. De bouwvergunningen zouden in juni 2022 rond kunnen zijn, waarna de bouwwerken kunnen starten. De bouw en opstart van de installatie zouden dan eind 2023 klaar kunnen zijn.”

Subsidie

De Vlaamse regering kent een subsidie van 1,074 miljoen euro, of 50% van de aanvaarde projectbegroting, toe aan Power to Methanol Antwerp voor de voorbereidende studie naar een Carbon Capture and Utilization (CCU)-installatie in de Antwerpse haven, waarmee CO2 kan worden opgeslagen en gerecycleerd. 

Michiel Leen