Toch geen e-methanolfabriek in Antwerpse haven

Nieuws, Chemie
Bart Meyvis
INEOS INOVYN op Hydrogen Truck
INEOS INOVYN op Hydrogen Truck © INEOS

Het consortium rond Power to Methanol Antwerp heeft ondanks zijn ambitieuze plannen en heel wat overheidssteun toch beslist om de plannen voor de bouw van een e-methanolfabriek op te bergen. Hoge energiekosten en onzekerheid over een afdoende afzetmarkt voor e-methanol zouden aan de basis liggen van de beslissing.

In 2019 engageerden Port of Antwerp en zes partners zich voor de bouw van een demofabriek voor methanol op de terreinen van chemieproducent INOVYN aan de Antwerpse Scheldelaan. Samen met ENGIE, Fluxys, Indaver, INOVYN, Oiltanking en de Vlaamse Milieuholding (VMH) wilde Port of Antwerp toen snel werk maken van de productie van duurzame methanol.

Elektrobrandstoffen

De demofabriek wilde 8.000 ton e-methanol produceren, een duurzaam alternatief voor traditionele methanol, door afgevangen CO2 te combineren met waterstof opgewekt uit hernieuwbare elektriciteit. Het initiatief moest de koolstofuitstoot aanzienlijk verminderen door minstens één ton CO2 te vermijden voor elke ton geproduceerde e-methanol. E-methanol behoort tot de zogenaamde elektrobrandstoffen. Dat zijn synthetische brandstoffen die met behulp van elektriciteit worden geproduceerd uit afgevangen koolstofdioxide of koolstofmonoxide, samen met waterstof, verkregen uit duurzame elektriciteitsbronnen zoals wind- en zonne-energie, of uit kernenergie.

De Vlaamse regering kende in 2021 nog een subsidie van 1,074 miljoen euro, of 50% van de aanvaarde projectbegroting, toe aan Power to Methanol Antwerp voor de voorbereidende studie naar een Carbon Capture and Utilization (CCU)-installatie in de Antwerpse haven, waarmee CO2 kan worden opgeslagen en gerecycleerd. Ook kreeg het project een subsidie van VLAIO, het Vlaamse Agentschap Innoveren en Innoveren, voor de groene investeringen in “strategische” spitstechnologie in het Vlaamse Gewest. Hoe groot de VLAIO-subsidie was is niet bekend.

Financieel onhaalbaar

Het consortium trekt nu dus de stekker uit de bouwplannen voor de fabriek. Stijgende kosten, voornamelijk onder invloed van de aanhoudende energiecrisis en geopolitieke onzekerheden, hebben de productie van e-methanol financieel onhaalbaar gemaakt. De aanzienlijke stijging van de productiekosten van e-methanol sluit niet langer aan bij de prijsverwachtingen van de transportsector en grote industriële afnemers.

Het perceel blijft een ideale locatie voor zo’n proof-of-conceptinstallatie. We onderzoeken alle mogelijkheden

Tegen eind 2023 moest de demofabriek operationeel zijn. Maar dat is nu dus anders uitgedraaid. Wat de verdere plannen met de terreinen zijn is niet duidelijk.

“De studies voor de ontwikkeling, het ontwerp en de integratie van de demonstratiefabriek waren uitgevoerd en de milieuvergunning was verleend”, zegt Lennart Verstappen, woordvoerder van Port of Antwerp-Bruges. “De bouw van de demonstratiefabriek op het INOVYN-terrein was wel nog niet gestart. Het perceel blijft een ideale locatie voor zo’n proof-of-conceptinstallatie die CO2 en waterstof combineert, vanwege de centrale ligging op het terrein en de verbinding met alle benodigde nutsvoorzieningen en grondstoffen. We onderzoeken nu alle mogelijkheden.”

Onvolwassenheid e-methanolmarkt

Op de website van Power to Methanol Antwerp lezen we volgend statement: “Ondanks intensieve commerciële inspanningen om potentiële kopers van e-methanol aan te trekken, hebben de inspanningen niet de gewenste resultaten opgeleverd om een definitieve investeringsbeslissing te rechtvaardigen. De onvolwassenheid van de e-methanolmarkt, in combinatie met alomtegenwoordige onzekerheden, heeft geleid tot terughoudendheid bij potentiële kopers om zich vast te leggen op langetermijncontracten die overeenkomen met de looptijd van het project.”

“In het licht van de uitdagende marktomstandigheden en de onzekerheid over de duur ervan, hebben de consortiumpartners de moeilijke beslissing genomen om het project te beëindigen en af te zien van de bouw van de demonstratiefabriek. Hoewel deze beslissing betreurenswaardig is, blijven we ons inzetten om toekomstige duurzame initiatieven te onderzoeken en samenwerking te stimuleren bij het zoeken naar innovatieve oplossingen.”

Bij INOVYN, onderdeel van INEOS, was niemand bereikbaar om een toelichting te geven over het mislukken van dit project.

Toch geen e-methanolfabriek in Antwerpse haven – Flows

Toch geen e-methanolfabriek in Antwerpse haven

Nieuws, Chemie
Bart Meyvis
INEOS INOVYN op Hydrogen Truck
INEOS INOVYN op Hydrogen Truck © INEOS

Het consortium rond Power to Methanol Antwerp heeft ondanks zijn ambitieuze plannen en heel wat overheidssteun toch beslist om de plannen voor de bouw van een e-methanolfabriek op te bergen. Hoge energiekosten en onzekerheid over een afdoende afzetmarkt voor e-methanol zouden aan de basis liggen van de beslissing.

In 2019 engageerden Port of Antwerp en zes partners zich voor de bouw van een demofabriek voor methanol op de terreinen van chemieproducent INOVYN aan de Antwerpse Scheldelaan. Samen met ENGIE, Fluxys, Indaver, INOVYN, Oiltanking en de Vlaamse Milieuholding (VMH) wilde Port of Antwerp toen snel werk maken van de productie van duurzame methanol.

Elektrobrandstoffen

De demofabriek wilde 8.000 ton e-methanol produceren, een duurzaam alternatief voor traditionele methanol, door afgevangen CO2 te combineren met waterstof opgewekt uit hernieuwbare elektriciteit. Het initiatief moest de koolstofuitstoot aanzienlijk verminderen door minstens één ton CO2 te vermijden voor elke ton geproduceerde e-methanol. E-methanol behoort tot de zogenaamde elektrobrandstoffen. Dat zijn synthetische brandstoffen die met behulp van elektriciteit worden geproduceerd uit afgevangen koolstofdioxide of koolstofmonoxide, samen met waterstof, verkregen uit duurzame elektriciteitsbronnen zoals wind- en zonne-energie, of uit kernenergie.

De Vlaamse regering kende in 2021 nog een subsidie van 1,074 miljoen euro, of 50% van de aanvaarde projectbegroting, toe aan Power to Methanol Antwerp voor de voorbereidende studie naar een Carbon Capture and Utilization (CCU)-installatie in de Antwerpse haven, waarmee CO2 kan worden opgeslagen en gerecycleerd. Ook kreeg het project een subsidie van VLAIO, het Vlaamse Agentschap Innoveren en Innoveren, voor de groene investeringen in “strategische” spitstechnologie in het Vlaamse Gewest. Hoe groot de VLAIO-subsidie was is niet bekend.

Financieel onhaalbaar

Het consortium trekt nu dus de stekker uit de bouwplannen voor de fabriek. Stijgende kosten, voornamelijk onder invloed van de aanhoudende energiecrisis en geopolitieke onzekerheden, hebben de productie van e-methanol financieel onhaalbaar gemaakt. De aanzienlijke stijging van de productiekosten van e-methanol sluit niet langer aan bij de prijsverwachtingen van de transportsector en grote industriële afnemers.

Het perceel blijft een ideale locatie voor zo’n proof-of-conceptinstallatie. We onderzoeken alle mogelijkheden

Tegen eind 2023 moest de demofabriek operationeel zijn. Maar dat is nu dus anders uitgedraaid. Wat de verdere plannen met de terreinen zijn is niet duidelijk.

“De studies voor de ontwikkeling, het ontwerp en de integratie van de demonstratiefabriek waren uitgevoerd en de milieuvergunning was verleend”, zegt Lennart Verstappen, woordvoerder van Port of Antwerp-Bruges. “De bouw van de demonstratiefabriek op het INOVYN-terrein was wel nog niet gestart. Het perceel blijft een ideale locatie voor zo’n proof-of-conceptinstallatie die CO2 en waterstof combineert, vanwege de centrale ligging op het terrein en de verbinding met alle benodigde nutsvoorzieningen en grondstoffen. We onderzoeken nu alle mogelijkheden.”

Onvolwassenheid e-methanolmarkt

Op de website van Power to Methanol Antwerp lezen we volgend statement: “Ondanks intensieve commerciële inspanningen om potentiële kopers van e-methanol aan te trekken, hebben de inspanningen niet de gewenste resultaten opgeleverd om een definitieve investeringsbeslissing te rechtvaardigen. De onvolwassenheid van de e-methanolmarkt, in combinatie met alomtegenwoordige onzekerheden, heeft geleid tot terughoudendheid bij potentiële kopers om zich vast te leggen op langetermijncontracten die overeenkomen met de looptijd van het project.”

“In het licht van de uitdagende marktomstandigheden en de onzekerheid over de duur ervan, hebben de consortiumpartners de moeilijke beslissing genomen om het project te beëindigen en af te zien van de bouw van de demonstratiefabriek. Hoewel deze beslissing betreurenswaardig is, blijven we ons inzetten om toekomstige duurzame initiatieven te onderzoeken en samenwerking te stimuleren bij het zoeken naar innovatieve oplossingen.”

Bij INOVYN, onderdeel van INEOS, was niemand bereikbaar om een toelichting te geven over het mislukken van dit project.