Europa buigt zich over vraag Britse freeports Zeebrugge

Nieuws, Douane
Roel Jacobus
Johan Van Overtveldt en Michel Barnier
Johan Van Overtveldt en Michel Barnier © RJ

Op het bord van de Europese Commissie ligt de vraag van Zeebrugge naar de impact van de Britse freeports en de eventuele nieuwe Europese vrijhavens. De oproep van CEO Tom Hautekiet bij Flows werd opgepikt door europarlementslid Johan Van Overtveldt.

Europees parlementslid Johan Van Overtveldt (N-VA) heeft de Europese Commissie schriftelijk gevraagd om zich met prioriteit uit te spreken over de aanduiding van acht freeports in het Verenigd Koninkrijk. “Op de gespecialiseerde transportwebsite Flows.be lezen we dat de Britse regering gestart is met het aanduiden van ‘freeports’. Een vrijhaven is een haven die de overheid van de algemene tolwetten heeft ontheven. Schepen van alle naties kunnen er zonder betaling van douanerechten binnenlopen. Het gaat om een eerste reeks van acht gebieden uit de dertig Engelse kandidaturen na de oproep van de overheid om ‘minstens tien’ freeports op te richten. Tegen het einde van het jaar krijgen die zones een belastingvrije internationale transit. Daarmee wil de Britse regering de economische activiteit stimuleren en investeringen aantrekken.”

In het artikel richtte CEO van de haven van Zeebrugge Tom Hautekiet zich tot de Europese Unie om te onderzoeken of het Britse initiatief binnen de brexitafspraken past. Hij vroeg zich ook af welke maatregelen – Europees of nationaal – kunnen genomen worden om onze havens economisch minstens even aantrekkelijk te maken of te houden. “Want het systeem van een freeport maakt voor potentiële investeerders een wezenlijk verschil”, benadrukte Hautekiet.

Nieuwe Europese vrijhavens

Van Overtveldt deelt die bezorgdheid van Zeebrugge en andere Europese havens. “Daarom vraag ik aan de Commissie of ze op de hoogte is van de creatie van die vrijhaven en of ze de impact ervan onderzocht heeft. Een level playing field of gelijk speelveld is een essentiële pijler van het brexitakkoord. Heeft de Commissie in het bijzonder geanalyseerd of de creatie van die vrijhavens conform de brexitafspraken gebeurt?”

Hij vraagt ook welke initiatieven van Europese zijde kunnen gebeuren. “Overweegt de Commissie maatregelen om de Europese havens aantrekkelijk te houden voor investeringen? Behoort de oprichting van nieuwe Europese vrijhavens ook tot de mogelijkheden?”

Grote economische en diplomatieke belangen

Als minister van financiën van 2014 tot 2018 was Johan Van Overtveldt nauw betrokken bij de eerste voorbereidingen op de brexit. Op de foto zien we hem (links) met EU-onderhandelaar Michel Barnier tijdens een pre-brexit werkbezoek aan Zeebrugge in juli 2017.

Ook als Europees parlementslid en voorzitter van de commissie begroting, laten de gevolgen van de uittrede van het Verenigd Koninkrijk hem niet los. Wanneer de Europese Commissie op de vraag over de freeports zal antwoorden, is niet bekend. Maar er komt ongetwijfeld een gevolg, gezien de grote economische en diplomatieke belangen die op het spel staan.

Roel Jacobus