Flows Event: “Douane wil partnership creëren met handel”

Nieuws, Douane
Koen Heinen

Tijdens het door Flows Events georganiseerde Douanecongres lichtte Werner Rens, adviseur-generaal klantenmanagement en marketing bij de administratie der douane en accijnzen, de reorganisatie van de douane toe. Volgens Rens gaat het om nieuwe werkprocessen en het verbeteren van de efficiëntie en effectiviteit. Onder meer door toedoen van de in een eerdere bijdrage toegelichte System Based Approach (SBA) zal het douanewerk anders worden. Aan de grenzen zal het zelfs toenemen als gevolg van de beveiliging van de logistieke keten, zo verwacht hij. Daarnaast blijven het accijnswerk, het binnenlandse douanewerk en de controles op de openbare weg tot het takenpakket behoren.

Met de nieuwe administratie ‘klama’ wil de douane de bonafide handel beter ondersteunen door een partnership te creëren. Communiceren, sensibiliseren en begeleiden zullen daarbij volgens Rens centraal staan.

In het kader van SBA moeten de bedrijven zelf controles inbouwen. AEO-bedrijven zullen kunnen beschikken over een ‘single point of contact’. De andere bedrijven zullen in clusters onderverdeeld worden.

Aanwervingen

Volgens Noël Colpin, adminstrateur-generaal der douane en accijnzen, is het echter de vraag of de 550 ambtenaren voldoende zullen zijn om die taak tot een goed einde te brengen. Volgens hem zal dat onder meer afhankelijk zijn van het aantal nieuwe AEO-bedrijven dat zich aandient. Hij wees ook op de vergrijzing van het personeelbestand van de douane, waardoor dat zonder nieuwe aanwervingen tegen 2020 met de helft zou dalen. Hij hoopt dan ook dat de overheid de nodige middelen voor aanwervingen voorziet.

“Met de samenwerking tussen handel en douane binnen het Nationaal Forum staat België al stappen voor op de buurlanden”, zei Jef Hermans, managing director van Portmade. Een aantal projecten zoals AEO, self assessment, SBA, centralised clearance en een havenbrede communicatie en transparantie van de logistieke stromen, spelen volgens hem in het voordeel van zo’n partnership. Hij pleit er ook voor om de AEO-certificering aantrekkelijker te maken.

Testimonial

Dat samenwerking met de douane loont, toonde Giangaetano Cappuccilli, Western Europe customs manager van Fiat Services, aan. Dankzij de steun van de douane vond de onderneming oplossingen op maat en centraliseerde het zijn Europese douaneactiviteiten in Antwerpen ten nadele van Oostenrijk. Van 500.000 euro betaalde douanerechten in België in 2011 zal dat bedrag dit jaar evolueren naar 92 miljoen euro. Volgens Cappuccilli gebeurt de vrijgave aan boord van het schip, zonder transshipment, wat de snelheid ten goede komt.

LPI

In zijn beleidsplan formuleert minister van Financiën Johan Van Overtveldt de ambitie om België tegen 2019 in de top-3 van de Logistics Performance Index (LPI) te loodsen. Om die ambitie te realiseren en de ranking te verbeteren zal er volgens Colpin op een vijftal punten gewerkt worden. Zo wil België voorlopen met nieuwe systemen, zullen de bevoegdheden van de uitvoerkantoren vanaf midden deze maand uitgebreid worden en moet tegen volgend jaar 100% van de douaneformaliteiten elektronisch verlopen waar dit nu nog 95% is. Verder zal er beter samengewerkt worden tussen de verschillende overheidsdiensten, zodat alle gegevens via een ‘single window’ beschikbaar zijn en verschillende controles tot één controle kunnen herleid worden. Een laatste werkpunt is communicatie.

Visie 2030

Kristian Vanderwaeren, partner service line leader tax & legal bij Moore Stephens Belgium, verwacht dat de douanetaken tegen 2030 voor 93% zullen overgenomen zijn door robotica. De Belgische douane ziet hij opgaan in een mondiale organisatie. Colpin houdt het wat dat betreft bij een douane van Europa die verbonden is met een centrale wereldhub.

Voor het echter zover is, maakt de overheid verder werk van de modernisering van de douanewetgeving. Zo staan er volgens Jeroen Jacobs, adjunct-directeur fiscale beleidscel van de minister van Financiën, voor de komende vijf jaar 136 actiepunten op het programma. Het gaat onder meer over de vereenvoudiging van de procedures, internationale samenwerking, fraudebestrijding, risico inschatting, communicatie en de nieuwe organisatiestructuur. De krachtlijnen van het beleid zijn volgens Jacobs  vereenvoudiging, innovatie en samenwerking.