Geen Europese compensatie voor spoor na corridorproblemen

Spooroperatoren die schade leden door de wekenlange onderbreking van de Rhine-Alpine-spoorcorridor moeten niet rekenen op een Europese compensatie. Volgens Europees Transportcommissaris Violeta Bulc is daarvoor geen wettelijke basis.

Door een spoorverzakking in het Duitse Rastatt was de Rhine-Alpinecorridor tussen 12 augustus en 2 oktober volledig onderbroken. Dat zorgde voor grote vertragingen en extra kosten. Begin september stuurden negentien Europese transportorganisaties een open brief aan de Transportcommissaris. Daarin vroegen ze onder meer compensaties voor de geleden schade en maatregelen om een herhaling in de toekomst te voorkomen. In een antwoord zegt Bulc dat de economische gevolgen van de spooronderbreking in Rastatt ernstig moeten worden genomen. Helaas zijn er geen wettelijke voorzieningen op Europees vlak voor het compenseren van operationele verliezen, zo meldt ze.

Bestaande structuren

Om een herhaling te voorkomen, hadden de organisaties onder meer aangedrongen op een crisismanagementteam en betere coördinatie van spoorwerken tussen de verschillende spoornetbeheerders.

Bulc wil evenwel zo veel mogelijk terugvallen op bestaande structuren om het spoorsysteem weerbaarder te maken, vooraleer aan nieuwe structuren te denken. Het is aan de spoorsector om zich die structuren beter eigen te maken en ze te gebruiken bij internationale voorvallen, zegt ze.

Taalbarrières

Zo moet de spoorsector zelf werk maken van vereenvoudigde taaloplossingen om toekomstige Europese wetswijzigingen te ondersteunen. De taalbarrière zorgde voor een tekort aan treinbestuurders die inzetbaar waren op de omleidingsroutes via andere lidstaten.

Ook wat het verbeteren van de internationale coördinatie van spoorwerken betreft, wijst Bulc naar de bestaande verplichtingen van de spoorcorridors. Talloze werken op het spoornet zorgden tijdens de onderbreking voor beperkte uitwijkcapaciteit.

Het enige wat Europa zal doen, is de coördinatiemeetings tussen infrastructuurmanagers, spoorondernemingen en andere stakeholders faciliteren.

Koen Heinen