Shortsea in Vlaamse zeehavens op nieuw recordpeil in 2016

De shortseatrafiek in de Vlaamse zeehavens zette vorig jaar voor het vierde jaar op rij een nieuw record neer. In totaal ging het om net geen 150 miljoen ton. Dat blijft goed voor iets meer dan de helft van alle maritieme overslag.

Met 149,27 miljoen ton boekte shortsea een nieuwe toename van 4,4 miljoen ton of 3% tegenover 2015, zo tonen de cijfers van het Promotiebureau Shortsea Shipping Vlaanderen. Het tekende voor 52,9% van alle maritieme overslag in Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge samen.

“Het recordtonnage van bijna 150 miljoen ton in 2016 en liefst 68.6% groei sinds 1999, bevestigen de duurzame verankering van shortsea in de Europese transportketen”, stelt Willy De Decker van het Promotiebureau Shortsea Shipping Vlaanderen vast.

Records voor Antwerpen en Gent

Alle havens droegen tot die stijging bij.

Antwerpen blijft met 99,12 miljoen ton shortsea de onbetwiste koploper, maar noteerde de kleinste aanwas (+0,3%). Gent groeide beduidend sterker (+14,9%) en haalde 18,53 miljoen ton. Voor die twee havens was 2016 een absoluut hoogtepunt in de shortseatrafiek. Voor Antwerpen gaat het zelfs om het zesde achtereenvolgende record. Gent veerde sterk op na de daling die in 2015 was opgetreden.

Met 30,18 miljoen ton, een stijging van 5,2% ten opzichte van 2015, eindigde Zeebrugge op een ademzucht van zijn record uit 2010. Het scheelde maar een 2.000-tal ton of ook de kusthaven bereikte een nieuwe piek.

Oostende ging er met 13,2% op vooruit tot 1,44 miljoen ton.

Containers en vloeibare bulk

Alleen in Antwerpen weegt deepsea in het behandelde volume zwaarder door dan shortsea (46,3%). In Gent (63,7%), Zeebrugge (79,8%) en Oostende (98,4%) staat kustvaart met stip aan de leiding.

Het shortseaverkeer in de Vlaamse havens is met 56,4% import en 43,6% export vrij goed in evenwicht. Vanuit dat oogpunt is Zeebrugge de uitzondering: alleen daar is de export sterker dan de import.

Containers en vloeibare bulk leiden de shortseadans met respectievelijk 38,8% en 32% van het totaal volume. Droge bulk (13%), roro (11,5%) en conventioneel stukgoed (4,7%) blijven echter belangrijk.

Zee-rivier

In de fluviomaritieme trafiek viel beterschap te noteren met een plus 9,4% op naar 1,36 miljoen ton. De volumes op het zeekanaal Brussel-Schelde zaten met 7,4% in de lift en kwamen uit op 1,10 miljoen ton. Het Albertkanaal haalde 259.000 ton (+19,1%). Records zijn dat niet.

Jean-Louis Vandevoorde